This page contains a Flash digital edition of a book.
Veteranen met een missie BOSNIËVETERANEN STEUNEN GEHANDICAPTENINSTELLING IN UITZENDGEBIED ‘Een kleine bijdrage’


Tijdens haar uitzending in Sarajevo bezocht luitenant ter zee der tweede klasse Petra Lansdorp (31) meerdere keren een instelling voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten in het nabijgelegen Pazaric. Een benefiet in kamp Butmir leverde een bedrag van 10.000 euro op voor het tehuis. Eind vorig jaar was ze terug in het tehuis, met zeventig paar nieuwe schoenen. “Het gevoel dat ik daar had tijdens de uitzending was meteen weer terug. Net als al die blije gezichten.”


Door: Marleen Wegman Foto’s: privécollectie Petra Lansdorp


V


an april tot november 2011 woon- den en werkten marinevrouw Petra Lansdorp en haar luchtmachtcol- lega en huidige partner Dave van


Dooren (43) op kamp Butmir in Sarajevo. Via internationale collega’s die op het kamp als verpleegkundigen werkten, kwamen ze in con- tact met de instelling voor lichamelijk en gees- telijk gehandicapten in Pazaric. “Ze vroegen of we eens mee wilden. Alleen al door er te zijn en rond te lopen, werden de bewoners blij. Ze wilden je aanraken, met je op de foto. Het posi- tieve gevoel dat er heerste, deed mij heel veel”, vertelt Lansdorp. De instelling in Pazaric startte in 1949 met de huisvesting en verzorging van veertig minder begaafde mensen. In de loop der jaren breidde de instelling zich uit tot een tehuis voor onge- veer vierhonderd lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte bewoners van alle leeftijden en uit alle bevolkingsgroepen. Gedurende de oor- logsjaren in het gebied kwam bijna een kwart


van hen om het leven, veelal door gebrek aan voedsel en/of medicijnen.


Vastgebonden


Lansdorp vertelt over haar eerste bezoek aan de locatie voor de zwaar geestelijk en lichame- lijk gehandicapte mensen. “Sommigen lagen vastgebonden aan bed, anderen hadden een heel vergroeid lichaam. Ze waren tussen de 20 en 30 jaar oud, maar hadden het postuur van een kleuter. Hun lichaam was vergroeid door gebrek aan beweging.” Het gaf haar een dubbel gevoel. “Aan de ene kant zie je hoe medewerkers zich met hart en ziel, vaak zonder betaling, inzetten. Er hangt een positieve sfeer, ondanks de moeilijke omstandigheden. Aan de andere kant zie je ook zwaar gehandicapte mensen voor wie de zorg echt niet is zoals die zou moeten zijn. Dat heeft me heel erg geraakt, de geur die daar hangt, het gebrek aan alles.” De bewoners zijn verdeeld over drie locaties, met verschillende zorgniveaus. Ze worden geholpen door zo’n 120 medewerkers, van wie de meeste niet zijn opgeleid voor hun taken. Per inwoner ontvangt de instelling in Paza- ric 13 euro per dag van de overheid. Van dat bedrag moet alles worden betaald: kleding, medicijnen en voedsel, maar ook het onder- houd van de gebouwen en de salarissen van de medewerkers. Andere internationale hulp- organisaties zoals Unicef dragen wel iets bij, maar de instelling moet het vooral hebben van externe donaties.


Benefiet Op kamp Butmir waren al wat kleinere acties


Eind vorig jaar werden zeventig bewoners verrast met een paar nieuwe schoenen. 48 APRIL 2013


voor de instelling in Pazaric, zoals het inzame- len van geneeskundige hulpmiddelen. Met een groep besloten Lansdorp en Van Dooren een benefiet te organiseren op het kamp. “Het was allemaal gericht op de korte termijn”, aldus Lansdorp, “want je weet dat je de situatie niet echt kunt veranderen. Ook wij waren maar een


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64