This page contains a Flash digital edition of a book.
LIBANONVETERAAN WERKT MEE AAN MUSICAL DE OPGEJAAGDEN ‘Diep respect voor moed en kracht’


Libanonveteraan Erik Schorer (50) is een van de ruim zestig vrijwilligers die in mei de uitvoe- ring van de musical De Opge- jaagden in Odoorn mogelijk maken. “Het verhaal van Anne Frank is wereldwijd bekend. In Drenthe hebben we in de bos- sen van Valthe het Onderdui- kershol. De musical is gebaseerd op het waargebeurde verhaal. Een verhaal dat ook nooit ver- geten mag worden.”


Libanonveteraan Erik Schorer helpt mee bij de realisatie van De Opgejaagden.


Door: Klazien van Brandwijk-Wiltjer Foto: Fred van Brandwijk


T


ijdens de keuring voor militaire dienst gaf Erik Schorer aan dat hij wel naar het buitenland wilde.


“Mijn vader vond dat geen prettige gedachte, maar hij begreep dat ik die uitdaging aan wilde gaan. Ik was 18 en wilde wel wat van de wereld zien.” Na zijn opleiding vertrok Schorer in maart 1982 als korporaal kok naar Libanon. Op weg naar het hoofdkwartier in Haris werd hij geconfronteerd met mensen die hun middelvinger opstaken, dacht hij. “Blijkbaar was niet iedereen blij met onze komst.”


Libanon De jonge Drent werd ingedeeld bij


de Stafstafverzorgingscompagnie en ingezet voor alle voorkomende werk- zaamheden. “De aanvoer van voeding was, door toedoen van de Fransen, erg slecht. Dat betekende dat wij, om het blikvoer van de Fransen wat aan te vullen, eten regelden bij de lokale bevolking. Het contact dat daardoor ontstond met de bevolking was heel bijzonder.” Schorer was daarnaast druk met het verzorgen van radiopro- gramma’s voor Radio Dutchbatt. “Dat


was een prachtige taak. We kregen cassettebandjes met bijvoorbeeld de groeten van ouders uit Nederland, wisselden militaire wetenswaardig- heden uit en draaiden muziek. Radio Dutchbatt werd goed beluisterd, er was geen censuur, alles kon gezegd en verteld worden.”


Hoewel het niet altijd even veilig was en de Israëli nogal eens onverwacht de grens overstaken waardoor de UNIFIL-militairen uren in de schut- tersputten moesten doorbrengen, twijfelde Schorer geen moment toen hem werd gevraagd om acht in plaats van zes maanden te blijven. “Ik had het prima naar mijn zin, ik had een grote stap in mijn leven gezet. Was volwassen geworden. De ervaringen in Libanon hebben me gemaakt tot wie ik ben. Ik heb geleerd dat ik multi-inzetbaar kan zijn. Dat komt me in mijn huidige leven goed van pas.”


De Opgejaagden “De musical De Opgejaagden is geba-


seerd op het indrukwekkend verhaal van de joodse onderduiker Ab van Dien, een van de zestien onderdui- kers die in oktober 1942 bij Bertus Zefat, een kippenhouder in Valthe, onderdak vonden.” Zefat verstopte de onderduikers in een van zijn kip- penhokken, maar vanwege ontdek- kingsgevaar werden zij verplaatst naar een schuilplaats in het Valther-


bos. Op 27 juli 1944 werd Zefat ver- raden. Omdat hij weigerde de onder- duikers te verraden, werd hij stand- rechtelijk gefusilleerd. Zefats vrouw zette met behulp van anderen zijn werk voort tot de onderduikers op 11 april 1945 hun hol konden verlaten. “Wat een moed en kracht had Zefat. Daarvoor kun je alleen maar diep respect hebben. Ik vind het fantas- tisch om een schakel te kunnen zijn bij de realisatie van de musical die eraan bij zal dragen dat het verhaal van de opgejaagden en hun redders nooit zal worden vergeten.”


Info: http://www.deopgejaagden.nl Veteranenvoorstelling


Vanwege de overweldigende belang- stelling is er op 16 mei om 20.00 uur een extra voorstelling speciaal voor veteranen ingelast. Kaarten kunnen worden besteld via de website www.deopgejaagden.nl onder ver- melding van: veteranenvoorstelling. De musical is gebaseerd op De Op- gejaagden. Herinneringen van een joodse onderduiker in het Valtherbos, geschreven door onderduiker Ab van Dien. Het boek is te bestellen via uitgeverij Drenthe, tel: 0593-541848.


APRIL 2013 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64