This page contains a Flash digital edition of a book.
bepaalde lot kinderen


hun vaderland terug te brengen. Veel soldaten kregen een relatie met Nederlandse meisjes en naar schatting werden er daaruit in 1946 9.000 bevrijdingsbaby’s geboren. Som- mige Canadezen hadden meerdere vriendinnen en vele lieten hun zwangere vriendin in de steek. Meisjes die in het toenmalige Nederland harde reacties uit hun omgeving kregen. Veel jonge meisjes gingen naar instellingen om in het geheim te beval- len. Uit de verhalen die Okkema opte- kende, blijkt dat veel kinderen er pas op volwassen leeftijd achterkwamen dat ze een andere vader hadden en dat hun zus hun moeder bleek te zijn. Inge- wikkelde familierela- ties die sommigen het gevoel gaven jaren- lang bedrogen en in de steek gelaten te zijn. De hartenkreet


‘Mijn moeder wilde me niet en mijn vader weet niet eens dat ik er ben’ geeft de soms jarenlange worsteling van som- mige bevrijdingskinderen misschien wel het beste weer. Door beide boeken, waarvan Trees krijgt een Canadees een extra spellingcontrole had mogen hebben, wordt duidelijk dat generaliseren en moraliseren heeft gemaakt dat dui- zenden vrouwen en vooral hun kinderen de rest van hun leven hebben geboet voor een liefdesrelatie waarvan ze toen de gevolgen niet konden overzien. (KvBW)


Kinderen van Duitse militairen in Nederland. Een verborgen leven – Monika Diederichs


206 pagina’s, geïllustreerd € 19,95


Uitgeverij Aspekt, Soesterberg (tel: 0346-353895) www.uitgeverijaspekt.nl ISBN 9789461532183


Trees krijgt een Canadees. Bevrijdingskinderen in Nederland – Bonnie Okkema


256 pagina’s, geïllustreerd € 29,50


Uitgeverij Walburg Pers, Zutphen (tel: 0575-510522) www.walburgpers.nl ISBN 9789057308741


Wereldoorlog. Cope is gestationeerd in het Duitse Regensburg en heeft, heel opvallend, goede contacten met de Duitse bevolking. Als hij na afloop van zijn dienst- periode terugkeert naar huis wordt duidelijk in hoeverre het verblijf in Europa hem heeft veranderd. De oorlog gaat niet uit zijn hoofd. Het is bijna onnodig om te vermelden dat ook in dit laat- ste deel tekenaar Guibert er weer alles aan heeft gedaan om met eenvoudige, maar sprekende tekeningen het verhaal van Cope te vertellen. Een mooi slot van dit drie- luik. De drie boeken zijn nu inclusief luxe verzamel- cassette verkrijgbaar (€ 70,-). De cassette is los te koop voor € 15,-. (MW)


De oorlog van Alan 3. Herin- neringen van Alan Ingram Cope – Emmanuel Guibert


96 pagina’s, zw/w strip € 19,95


Silvester Strips, ’s-Hertogen- bosch (tel: 073-6901460) www.silvesterstrips.nl ISBN 9789058855992


Kind van het Ereveld


In het vorig jaar verschenen Kind van het Ereveld doet Remco Reiding verslag van zijn jarenlange zoektocht naar nabestaanden van de 865 Sovjet-Russen die na het einde van de Tweede Wereld- oorlog op het Russisch ere-


veld in Leusden zijn bijgezet. Eerdere naspeuringen van Nederlanders leverden niets op.


De auteur neemt de lezer mee op zijn speurtocht door Nederland, Duitsland en de voormalige Sovjet-Unie. Daarmee beschrijft hij tevens de positie van Russische mili- tairen in eigen land en daar- buiten. In Kamp Amersfoort kwamen 101 Sovjet-Russen door honger of geweld om het leven. Ze waren door de Duit- sers naar het kamp gebracht om ze als afschrikwekkend propagandamateriaal aan de gevangen Nederlandse com- munisten te laten zien. Na veertien jaar onderzoek lukt het Reiding om, ruim zestig jaar na de oorlog, Dimitri Botenko als eerste


nabestaande te vertellen over het lot van zijn vader en over diens laatste rustplaats. Nabe- staanden van meer dan 180 Russische militairen volgen. Het werk van de auteur is nog niet voorbij. Hij woont en werkt in Moskou, waar hij nog steeds zoekt naar nabestaanden van de op het Russisch ereveld begraven militairen. (MW)


Kind van het Ereveld – Remco Reiding


240 pagina's, geïllustreerd € 19,95


Uitgeverij D33publicaties, Dalfsen www.d33publicaties.nl ISBN 9789090470098


APRIL 2013 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64