This page contains a Flash digital edition of a book.
Colofon Jaargang 14 / april 2013 / nummer 3


‘Nintendo-medaille’


Amerikaanse veteranen reageren op z’n zachtst gezegd niet enthousiast op de nieuwe medaille van het Pentagon voor drone-piloten. Deze Distinguished Warfare Medal is in het leven geroepen om de piloten van onbemande luchtvaartuigen en cybermilitairen die een bijzondere daad hebben verricht te eren. Door Amerikaanse militairen in Afghanistan werd het eerbetoon al honend de ‘Nintendo-medaille’ of de ‘Medaille voor Oorlogvoeren van Grote Afstand’ genoemd. Zij vragen zich af of iemand die vanuit Amerika duizenden kilometers verderop een raket afschiet wel recht heeft op een oorlogsmedaille. De medaille was qua rangorde ook nog eens hoger geplaatst dan de Purple Heart en de Bronze Star, voor getoonde moed in oorlogs- situaties. ‘Technologische vooruitgang heeft sinds 11 september 2001 de uitvoering van militaire operaties ingrijpend veranderd. De medaille is een erkenning voor een verrichting die cruciaal is voor de verdediging van ons land’, zo schreef de Amerikaanse minister van Defensie Hagel. Wat betreft die rangorde krabbelt het Pentagon na de hevige kritiek inmiddels terug, maar de medaille zelf wordt niet geschrapt. (LvD)


Checkpoint verschijnt tien keer per jaar. Oplage: 70.000 exemplaren. Houders van de Veteranenpas ontvangen het tijdschrift GRATIS. Ook actieve militairen die aan een uitzending hebben deelgenomen, kunnen een GRATIS digitaal abonnement aanvragen bij het Veteraneninstituut (info@veteraneninstituut.nl). Abonnementen: € 18,50 (NL), € 23,50 (Bel), € 28,50 (Eur) en € 32,50 (Overige) voor een jaarabonnement. U kunt een abonnement nemen door een briefje (geen postzegel nodig) te sturen naar Senefelder Misset t.a.v. mevr. L. Marissink, Antwoordnummer 142, 7000 VB te Doetinchem.


Veteranenpas, NS-kaarten, overlijdensberichten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteraneninstituut Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 0343-474150; fax 0343-474155 e-mail: info@veteraneninstituut.nl


Redactie Checkpoint Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen, tel: 024-3600974; fax 024-3243653, e-mail: checkpoint@veteranen.nl


Redactie: Gielt Algra, Klazien van Brandwijk- Wiltjer, Dick Schaap, Anne Salomons


Eindredactie: Linde van Deth en Janke Rozemuller Hoofdredactie: Fred Lardenoye


Indiëveteraan Herman Emmink


In het allereerste nummer van Check- point kwam hij al voorbij: de onlangs overleden presentator en zanger Her- man Emmink. Hij werd vooral beroemd door zijn vertolking van het wereldwijd bekende lied Tulpen uit Amsterdam en


vertelde hij in het Teleac-programma Helden van Toen over de tweeënhalf jaar die hij als dienstplichtige in de Oost doorbracht: “Je bent wel meteen man geworden, je moest jezelf bedruipen. En nou heb ik een gelukkig beroep gehad daar, dat ik voor de mensen op kon treden en voor de radio kon werken.” Emmink werkte in Menado op Noord- Celebes bij Radio Sario, de omroep voor de strijdkrachten. Hij benadrukte in het tv-programma dat het relatief rustig was in dit christelijke gebied dat niet zoals Java geïnfiltreerd was. “De jongens daar hebben een hele lelijke tijd gehad.” Herman Emmink overleed op 25 maart op 86-jarige leeftijd. (JR)


Aan dit nummer werkten mee Jan-Willem van Besouw, Fred van Brandwijk, Wim van den Burg, Charlene Cloo, Irene Hansen, Barry Hofstede, Erik Kottier, Jo Luijten, ministerie van Defensie, William Moore, Jos Morren, Leen Noordzij, Martin Roemers, Birgit de Roij, Jan Schoeman, Michelle Schut, Mieke Sobering, Koos Sol, Karin Stroo, Leon Wecke, Marleen Wegman, Nick Warmelink en Jarg Woldhuis


Illustratie voorpagina: zie pag. 2 Ontwerp en vormgeving: Forma Nijmegen


Plaatsing personeelsadvertenties en aanbiedingen voor veteranenpashouders: QV Uitgeverij, Postbus 1027, 6501 BA Nijmegen, tel: 024-3607706, fax 024-3606129, e-mail: info@qvuitgeverij.nl, internet: www.qvuitgeverij.nl


Lithografie/Druk: Senefelder Misset Doetinchem


De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Checkpoint verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het Veteraneninstituut.


als presentator van het tv-programma Wie van de drie, maar was ook Indië- veteraan. In een oproepje in Checkpoint 1-2000 lezen we dat Emmink diende bij 5-4-2 RI waarmee hij werd uitgezonden naar Nederlands-Indië. Drie jaar geleden


In Checkpoint 4-2013 (vanaf 17 mei) o.a.:


• Zorg voor en door veteranen • Ooggetuige Nieuw-Guinea • Meetingpoint veteranencafé Uden


© LJP Nijmegen/Veteraneninstituut, Doorn Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.


ISSN 1567-8210


JANUARI-FEBRUARI 2013 APRIL 2013


63


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64