This page contains a Flash digital edition of a book.
NIEUWE ONDERDELEN IN VERTROUWD PROGRAMMA Nederlandse Veteranendag 2013


Door: Koos Sol Foto: William Moore


De voorbereidingen voor de Nederlandse Veteranendag op zaterdag 29 juni zijn in volle gang. De aanmeldingsformulieren voor het defilé zijn verzonden, de eerste contracten worden opgesteld en er wordt druk gesproken over allerlei vernieuwingen of verbeteringen.


E


en van de meest opvallende zaken zal vast zijn dat tegenover het pan- nenkoekenhuisje op het Malieveld een dubbele baileybrug wordt gelegd door de Genie. Dat moet om het defilé te kun- nen laten lopen op de bekende manier. De ‘echte’ brug wordt momenteel vervangen door een nieuwe en die is niet op tijd klaar, vandaar. Minder zichtbaar voor het grote publiek, maar daarom niet minder belangrijk, is de medaille- uitreiking op het Binnenhof. Dit jaar wordt daar een detachement van actief dienende vete- ranen, acht personen per krijgsmachtdeel, naar voren gehaald voor de overhandiging van de veteranenspeld. Na dit formele moment gaan de krijgsmachtdelen de veteranenspeld intern uitreiken aan hun personeel met veteranen- status. Een hele operatie, want dat betreft een dikke 20.000 militairen.


Malieveld Op het Malieveld wordt de kunsttent groter


gemaakt zodat nu ook de veteranenschrijvers een plek krijgen om hun boek te presenteren. Het boekenmuseum Meermanno haakt aan met informatie over een expositie over het militaire boek en verder doet ook de Haagse stichting KunstPost mee. De bij deze stichting aangeslo- ten kunstenaars gaan de komende maanden, allemaal in hun eigen ateliers, het thema Vete- ranen uitbeelden. Een kleine selectie daarvan kan ook bekeken worden in de kunsttent.


Voor de jeugd komt er ook iets nieuws op het veld, geen zandworkshops dit keer, maar hip- hop en breakdance. Dit deel wordt georgani- seerd door de Haagse Stichting Aight. Andere activiteiten in de Kids Corner, zoals de mis- siepuzzel en het springkasteel, komen dit jaar weer terug.


Afhankelijk van de mogelijkheden van de mili- taire musea wordt het thema 20 jaar Cambodja onder de aandacht gebracht in een speciale expositie over die inzet. Dat sluit mooi aan bij de wens van bezoekers die iets meer te weten willen komen over de verschillende missies. De militaire musea ondervinden wat hinder van hun reorganisatie tot nieuw Nationaal Militair Museum, vandaar een voorbehoud.


Veteranen top 50


De muziek op het Malieveld wordt dit jaar ver- zorgd door de Marinierskapel en zal voor een belangrijk deel in het teken staan van de Vetera- nen top 50 2013. Welke solisten het orkest zul- len versterken, is nog niet bekend. De bekend- making van de Veteranen top 50 is gepland in de tweede helft van juni. Stemmen kan tot die tijd, kijk daarvoor op www.veteranentop50.nl. De organisatie hoopt op hetzelfde prachtige weer als vorig jaar en het mooie aantal van dik 75.000 tevreden bezoekers.


Kijk voor meer informatie ook op www.veteranendag.nl


APRIL 2013 53


Nieuw dit jaar: een detache- ment actief dienende veteranen krijgt het Draag- insigne Veteranen uitgereikt op het Binnenhof.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64