This page contains a Flash digital edition of a book.
3H06 Dodenherdenking voor Nederlandse veteranen woon- achtig in België. Datum: 4 mei 2013. Locatie: begraafplaats te Evere Brussel (aanvang: 12.00 uur).


Info en aanmelding: Neder- landse Ambassade te Brus- sel, consulaire afdeling, tel: +32(0)226791754, e-mail: bru-ca@minbuza.nl


3H07 Herdenkingsplechtigheid, defilé, symposium en herden- kingsbijeenkomst Wageningen. Datum: 5 mei 2013. Locatie: 5 Mei Plein te Wage- ningen.


Info: Het betreft een geza- menlijke activiteit van de gemeente Wageningen en het Nationaal Comité Herden- king Capitulaties 1945 Wage- ningen (NCHC). Zie voor actuele info: www.nchc.nl Info symposium, herden- kingsbijeenkomst (uitslui- tend op uitnodiging) en defilé (deelname geallieerde en Nederlandse WO II-vete- ranen, in beperkte mate aan- gevuld met andere veteranen op basis van een jaarlijks te kiezen thema, aanmelding gaat via eigen veteranen- vereniging): Projectbureau NCHC 1945 Wageningen, Postbus 1, 6700 AA Wagen- ingen, e-mail: secretariaat@ nchc.nl, website: www.nchc.nl of Stichting Comité 4 en 5 mei Wage- ningen, e-mail: 4en5mei@ wageningen.nl, website: www.4en5meiwageningen.nl


3H08 Nationale Viering van de Bevrijding


Datum: 5 mei 2013. Locatie: het nationale start- schot is ieder jaar in een andere provincie, ’s middags heeft iedere provincie (en Amsterdam) een eigen bevrijdingsfestival en ’s avonds is het afsluitende openluchtconcert in Amsterdam.


Info: Nationaal Comité 4 en 5 mei, Nieuwe Prinsen- gracht 89, 1018 VR Amster- dam, tel: 020-7183500,


3T02 In het Hemelvaartweekend zaterdag 11 en zondag 12 mei en tijdens Pinksteren op zaterdag 18, zondag 19 en maandag 20 mei vindt bij kasteel Hoensbroek een riddertoernooi plaats. Beleef het middeleeuwse leven in het ridderkampement en op de middeleeuwse markt. Speel de spellen in ridderstijl, ontmoet de ganzenhoeder en leer net zoals de ridders zwaardvechten en boogschieten. Word verleid door de middeleeuwse marktkraampjes en ontdek de oude ambachten. Entree (riddertoernooi en een bezoek aan het kasteel): € 12,50 (onlinekaartverkoop 10% korting). Geopend: 11.00-18.00 uur. Kasteel Hoens- broek, Klinkertstraat 118, 6433 PB Hoensbroek, tel: 045-5227272, website: www.kasteelhoensbroek.nl


compound van de Dutchbat- ters in Srebrenica belicht. In 2008 reisde fotograaf Sake Elzinga in opdracht van het Herinneringscentrum af naar de Bosnische stad om een reportage te maken van de loods waarin de Dutchbatters destijds ver- bleven. Geopend: ma t/m vr 10.00-17.00 uur, za en zo 11.00-17.00 uur. Entree met veteranenpas: gratis. Herin- neringscentrum Kamp Westerbork, Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen, tel: 0593-592600, website: www.kampwesterbork.nl


fax: 020-7183501, e-mail: info@4en5mei.nl, website: www.4en5mei.nl


3H09 Herdenking Schiedamse gevallenen in Ned.-Indie en Korea.


Datum: 12 mei 2013. Locatie: crematorium en begraafplaats De Beukenhof te Schiedam (inloop: vanaf 10.00 uur, aanvang: 10.30 uur). Info: C.G. de Bruin, tel: 010-4701929, e-mail: c.g.debruin@hetnet.nl


3H10 Herdenkingsceremonie met kranslegging Regiment Huzaren van Sytzama (RHvS) en Vriendenkring Wij Huzaren. Datum: 14 mei 2013. Locatie: monument voor de gevallenen van het voormalig 1e Regiment Huzaren (1RH), Koninginnelaan te Voorthui- zen (verzamelen: v.a. 10.00 uur achter het monument bij gebouw Crescendo, Van Den Berglaan te Voorthuizen, aanvang: 11.30 uur).


Info: Regimentsaanspreek- punt, W. Bouwmans, e-mail: ra@sytzama.nl


3H11 Herdenking ter nage- dachtenis aan de gesneuvelde Indië-militairen uit Zuidoost- Drenthe.


Datum: 29 mei 2013. Locatie: centrum van Emmen (aanvang: 14.30 uur).


Info: Stichting Monument Gesneuvelde Indië-militai- ren 1945-1962, G. Achter- hof, Holtlaan 95, 7824 SE Emmen, tel: 0591-620545.


Tentoonstellingen


en musea 3T01 In Herinneringscentrum Kamp Westerbork is t/m 28 april de tentoonstelling Meer dan een herinnering te zien. In de expositie worden o.a. de jaarlijkse 4 meiherden- king op het kampterrein, beelden van de woning van de kampcommandant, Barak 57 (waarin Anne Frank verbleef) en de voormalige


3T03 Waar mensen samen- leven zijn conflicten. De weg naar vrede is soms niet gemakkelijk. In het Universiteitsmuseum Utrecht kan t/m 5 januari 2014 een kijkje genomen worden in de keuken van de weten- schap achter vrede. Samen met onderzoekers van de Universiteit Utrecht zoomt de tentoonstelling Peace of cake? Vrede: geen kant-en- klaar recept in op (voormalig) conflictgebieden Oeganda, Zuid-Afrika en Joegoslavië.


Ondervind zelf dat je bij het sluiten van vrede voor las- tige keuzes staat in een inter- actief spel. Geopend: dage- lijks van 11.00-17.00 uur. Entree: € 7,- (65+, 50% kor- ting). Universiteitsmuseum Utrecht, Lange Nieuwstraat 106, 3512 PN Utrecht, tel: 030-2538008, website: www. uu.nl/universiteitsmuseum


3T04 In het CRASH Luchtoor- log- en Verzetsmuseum ’40-’45 is t/m eind september een


APRIL 2013 55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64