This page contains a Flash digital edition of a book.
paar maanden in dat gebied.” Het feest leverde een bedrag van 10.000 euro op. “We hebben bij het tehuis gevraagd waaraan op dat moment de meeste behoefte was. Dat bleek een personen- busje te zijn, voor het vervoer van de patiënten naar het ziekenhuis of voor uitstapjes. Voor vierhonderd inwoners is een busje nog steeds erg weinig, maar het is beter dan niets.” Ze vervolgt: “Ik had niet de illusie dat ik daar alles kon veranderen. De actie voor Pazaric was een leuke manier om, ook al is het maar heel klein, iets moois, iets concreets te kun- nen doen.” Eenmaal terug in Nederland bleef het contact met de instelling. “Ik heb daar mijn hart toch wel een beetje aan verloren. Bij momenten hield het me wel bezig en dan is het leuk dat je daar in Nederland nog een keer iets voor kunt doen.”


Kinderschoenen


Eind september 2012 werd tijdens een bene- fietconcert in Studio 62 in Den Helder een bedrag van 1.500 euro opgehaald voor Pazaric. “We hebben opnieuw gevraagd waar de meeste behoefte aan was en dat bleken schoenen en winterlaarzen voor de bewoners te zijn.” Van- uit het tehuis werden prijsafspraken gemaakt met een leverancier en de schoenmaten en de namen van de kinderen doorgegeven. “Toen wij eind november in Bosnië aankwamen, stonden de dozen met de namen van de kinderen erop klaar. We hoefden ze alleen maar te betalen, de schoenen naar het tehuis te brengen en uit te delen.” Het ging in totaal om zo’n zeventig paar schoenen. “Niet voor alle bewoners, maar wel voor alle kinderen. Daar was het ons ook om te


doen. De kinderen speelden gewoon op slipper- tjes buiten in de sneeuw. Dat kan niet.”


Vrijwilligers


Op dit moment hebben Lansdorp en Van Dooren geen concrete plannen voor een vol- gende actie. “Maar ik zeg ook niet dat het niet gebeurt.” Ze geeft aan dat tijdens hun bezoek aan Pazaric eind vorig jaar gesproken is over de behoeftes van het tehuis. “Dan blijkt toch dat ze de meeste behoefte hebben aan vrijwilligers, aan mensen die meehelpen. En natuurlijk zijn er ook financiële en materiële behoeftes, maar dan vooral in de vorm van goederen.” Ze legt uit dat Pazaric zeker niet het meest hulpbehoevende tehuis in de regio is. “Dat neemt niet weg dat wij op onze toekomstige reizen naar Bosnië daar zeker nog wel op bezoek zullen gaan. Om de mensen weer te zien en onze kleine bijdrage te leveren.” Ze vervolgt: “Als andere mensen iets willen doen, dan breng ik ze graag in contact met het tehuis. En ga je op vakantie naar Bosnië, neem dan vooral wat dingen mee om daar naartoe te brengen.”


Vrienden van Pazaric


Wie: Petra Lansdorp Wat:


Waar:


ondersteuning gehandicapteninstelling in Pazaric Bosnië-Herzegovina


Wanneer: 2011 tot heden Contact: Petra Lansdorp, tel: 06-30157876, e-mail: vriendenvanpazaric@live.nl


APRIL 2013 49


Petra Lansdorp en Dave van Dooren tussen gehandicapte bewoners van een gehandi- capteninstelling in Pazaric tijdens hun uitzending in de zomer van 2011.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64