This page contains a Flash digital edition of a book.
tairen.’ Na de oorlog zou Van der Burgh nog voor hen getuigen voor de commissie die bestudeerde wie dapperheidonderscheidingen voor de strijd in mei 1940 verdienden. Een van de huzarenstukjes die ze daar uithaalden, was de verkenning van het voorterrein door gebruik te maken van een ter plaatse aangetrof- fen diesellocomotief.


Prins Bernhard Ondertussen was de groep rondom


Meidagenveteraan Gerard Hillenaar. Foto: Birgit de Roij


'Koningin Wilhelmina zei dat we ons best moesten blijven doen'


16 APRIL 2013


der Burgh, die het zich allemaal nog haarfijn herinnert, is dit niet te beschrijven. “Dat kun je niet vertel- len, dat kun je filmen”, aldus Van der Burgh, na al die jaren nog zicht- baar onder de indruk. “Ik heb toen ook mijn eerste lijk gezien. Dat was een Duits militair, een parachutist, die was gesneuveld ondertussen, die zag ik daar liggen. Zijn hersens lagen naast hem, een jongen uit Hamburg, 18 jaar.” Volgens Van der Burgh heeft een aantal soldaten uit zijn groep ‘zich heel moedig gedragen’ en twee van hen, Moerdijk en Van Heijningen, ‘waren eigenlijk fantastische mili-


het paleis van Hillenaar in rep en roer. Er kwamen steeds meer vlieg- tuigen over en zij trachtten met hun persoonlijke wapens deze vliegtui- gen neer te halen. “Prins Bernhard, die in het paleis aanwezig was, was naar buiten gelopen en stond naast mij op het plein van het paleis met een machinepistool ook op het Duitse vliegtuig te schieten”, aldus Hillenaar, waarop hij glimlachend toevoegt: “Ik kon toen een sigaret van hem krijgen, een Lucky Strike, een dure sigaret in die tijd: 35 centen per pakje.” De sergeant van Hille- naar, Van Baaren, slaagde erin met een salvo van 40 kogels uit de lichte mitrailleur een Duitse Junker 52 neer te halen. “Dit toestel is neergevallen in de Adelheidstraat”, vertelt Hil- lenaar. Alle inzittenden in het toestel kwamen om, maar de piloot was er nog wel in geslaagd geen huizen te raken en wist zo meer slachtoffers te voorkomen. Hillenaar is tot op de dag van vandaag onder de indruk van deze actie van de piloot. “Dat zou ik zijn nabestaanden eigenlijk nog wel hebben willen vertellen.” Al snel daarna werden zij toege- sproken door de koningin en daarbij waren ook prinses Juliana en de kleine prinsesjes aanwezig. “Zij zei ons dat we ons best moesten blijven doen en spoorde ons aan vol te hou- den.” Zij vertrok vervolgens met de prinses en de prinsesjes naar Paleis Noordeinde en later vertrok ook prins Bernhard met zijn sportauto. Hierna was de koninklijke familie, een direct doel van de Duitsers, niet langer meer de directe verantwoorde- lijkheid van de groep van Hillenaar.


Richting Overschie Voor Van der Burgh ging de strijd


gewoon door. Na de zuivering van het voorterrein bij Leidschendam moesten ze naar vliegveld Ypen- burg en vandaar, het vliegveld was


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64