This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck Arbeidsbemiddeling voor (ex-)Defensiepersoneel


Als gevolg van de bezuinigingen op Defensie zullen de komende jaren twaalfduizend functies worden geschrapt. Een belangrijk deel van het verlies aan banen kan worden opgevangen door het natuurlijk verloop, maar de verwachting is toch dat circa zesduizend medewerkers, militairen en burgers Defensie gedwongen zullen moeten verlaten. In Intercheck een vergelijking tussen twee websites die zich richten op arbeidsbemiddeling voor (ex-)Defensiepersoneel.


Door: Wim van den Burg


D


efensie heeft in overleg met de vakbonden voor Defensiepersoneel een sociaal beleidskader


opgesteld met een activerend karak- ter. Dat wil zeggen dat de primaire inzet is om personeel dat gedwongen is Defensie te verlaten naar ander werk wordt geholpen onder het motto ‘Van werk naar werk’. Dit vergt een enorme inspanning op het gebied van arbeidsbemiddeling. Defensie heeft daarvoor een overeen- komst afgesloten met USG Restart, een organisatie die claimt kansen te creëren en begeleiding te bieden om mensen (weer) volwaardig aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Daarnaast zijn er ook nog tal van andere initiatieven die zich erop richten Defensiepersoneel dat zijn baan dreigt te verliezen aan ander werk te helpen. Vaak komen die initiatieven van voormalig Defen- siemedewerkers die hun sporen bij de krijgsmacht hebben verdiend en al ervaring hebben opgedaan in het bedrijfsleven. Ze claimen beter te weten hoe Defensiepersoneel suc- cesvol kan worden bemiddeld. De redactie vergeleek twee websites die zich richten op arbeidsbemiddeling en die zijn opgezet door voormalig Defensiemedewerkers. Het betreft de website ECDef van kolonel b.d. Carel Banse en de website Banen4Defensie van Nico van Dam en Hans Bedet.


Eenvoud


De vormgeving van beide websites heeft duidelijk niet de meeste aan- dacht gehad bij het ontwerp. De


ECDef


www.ecdef.nl


Informatief gehalte ruim voldoende Vormgeving


Beeld en/of geluid Sociale media


Toegankelijkheid


voldoende matig


ruim voldoende goed


www.banen4defensie.nl ruim voldoende


Banen4Defensie


matig matig n.v.t. goed


vonken springen er nou niet bepaald vanaf, al moet wel worden gezegd dat eenvoud soms ook zo zijn voor- delen heeft. In de vergelijking wint de website van ECDef het van die van Banen4Defensie, die wel heel erg ‘basic’ is. Natuurlijk is de inhoud belangrijker, maar het oog wil toch ook wat.


Als het gaat om beeld en geluid, dan kunnen we kort zijn. Dat is op beide websites heel erg karig. Bij Banen4Defensie telden we naast wat bedrijfslogo’s precies drie foto’s van krijgsmachtdelen waarbij marechaus- see en burgerpersoneel ook nog ont- braken. ECDef doet het op gebied van beeld en geluid niet veel beter, maar heeft zich wel ingespannen om ‘vindbaar’ te zijn op de social media (Facebook, Twitter en LinkedIn). Banen4Defensie laat het op dat gebied vooralsnog afweten.


Toegankelijk


De toegankelijkheid van beide web- sites is goed. Er is op beide websites gekozen voor een eenvoudige menu- structuur en daardoor is het makke- lijk om uw weg te vinden. De infor- matie die u zoekt, is in de meeste gevallen niet verder weg dan ‘twee muisklikken’. Het feit dat het aantal rubrieken op de websites beperkt is, heeft daar natuurlijk bij geholpen. Op beide websites is de informatie te vinden die u nodig heeft om u te kunnen oriënteren. Verwacht echter geen ellenlange lijsten met open- staande vacatures. Beide organisaties hechten meer aan persoonlijk contact om van daaruit te zoeken naar een passende baan, waarbij Banen4De- fensie zich vooral richt op personeel in een knelpuntcategorie. Bij ECDef kan al het (ex-)Defensiepersoneel aankloppen.


APRIL 2013 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64