This page contains a Flash digital edition of a book.
STICHTING ANJERVETERANENDAG BETREKT KINDEREN OPNIEUW BIJ ACTIE


Witte anjer als eerbetoon aan veteranen


Net als vorig jaar zet de Stichting Anjerveteranendag zich weer in om zoveel mogelijk mensen een witte anjer te laten dragen uit respect voor veteranen (zie ook Checkpoint 2-2012). Kinderen van veteranen spelen hierbij een belangrijke rol. Met de opbrengst van de vorige actie wordt op 27 april een speciale dag voor jonge kinderen van veteranen georganiseerd op de Basis in Doorn (zie pag. 6).


Ingezonden mededeling Deze mededeling is bestemd voor alle kinderen in de leeftijdscategorie 11-13 jaar Oproep aan alle kinderen van veteranen


Op de laatste zaterdag van juni wordt elk jaar een feest gevierd in Den Haag: de Nederlandse Veteranendag. Op deze dag worden alle veteranen in het zonnetje gezet, omdat veteranen – jouw vader en/of moeder – ver weg in de wereld (bijvoorbeeld in Afghanistan, Irak, Bosnië of Libanon) zich hebben ingezet voor vrede en veiligheid. Dat deden ze vaak onder moeilijke en gevaarlijke omstandigheden.


De Stichting Anjerveteranendag wil graag dat iedereen in Nederland laat zien trots te zijn op jouw vader en/of moeder. En daarom hebben wij bedacht dat iedereen in Nederland op veteranendag een witte anjer moet dragen als waardering voor alle veteranen in Nederland. Heel veel mensen doen dat al. Bijvoorbeeld prins Willem-Alexander, de minister-president en vele duizenden mensen die naar het defilé en naar de festiviteiten op het Malieveld in Den Haag komen. Maar dat is nog niet voldoende: wij willen graag dat iedereen in Nederland een witte anjer draagt en daarom deze oproep!


Wij willen jou vragen om mee te helpen!


Zodat op veteranendag 29 juni 2013 zoveel mogelijk mensen in Nederland een witte anjer dragen.


Wij willen je vragen om je op te geven als ‘kinderambassadeur van de anjer’. Om zo aan je opa’s en oma’s, ooms en tantes, buren, mensen in je buurt en vrienden van je ouders te vragen of ze een anjer willen dragen op veteranendag: om zo te laten zien dat ze trots zijn op alle veteranen van Nederland.


Onze actie lijkt op de actie van de Kinderpostzegels. Je geeft je op en dan ontvang je eind april twee anjers, een brief


met aanwijzingen en een lijst waarmee je iedereen langs gaat. Je vraagt of ze een vrijwillige bijdrage van tenminste € 1,50 per anjer willen doen en of ze de anjer willen dragen op veteranendag. De mensen moeten dan een machtiging tekenen. Je hoeft dus geen geld in ontvangst te nemen. Die lijst stuur je op. Je ontvangt in de eerste helft van juni de nieuwe 'button anjers' die je hebt verkocht. Die bezorg je dan bij de mensen.


De opbrengst van deze actie gaat dit jaar naar War Child. Een organisatie die opkomt voor alle kinderen die lijden of geleden hebben onder het geweld van oorlog, waar ook in de wereld.


Iedereen kan zich opgeven: doe mee en wordt kinderambassadeur van de anjer! Alle informatie en hoe je je kunt aanmelden, vind je op de site www.anjerveteranendag.nl


52


APRIL 2013


Foto: Birgit de Roij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64