This page contains a Flash digital edition of a book.
Pluspoint


Puzzel mee en win dvd Het Bombardement


Deze maand stelt Dutch Film Works vijf exemplaren van de dvd met de oorlogs- film Het Bombardement (zie rechter- pagina) beschikbaar om te verloten onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel.


Bijdrages: Jan Willem van Besouw (kruiswoordpuzzel) en Fred Lardenoye Kruiswoordraadsel Horizontaal:


Als u de hiernaast afgedrukte kruis- woordpuzzel hebt opgelost, kunt u aan de hand van de cijfers ook de onderste balk invullen. Zo ontstaat de titel van een oorlogsfilm. Dat is tevens de oplos- sing van de puzzel.


Stuur uw antwoord vóór 16 mei 2013 op een (brief)kaartje naar de redactie van Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen onder vermelding van ‘Prijs- vraag 3a’. E-mailen mag ook naar: pluspoint@veteranen.nl (vergeet dan niet uw adres te vermelden). Over de uitslag van de prijsvraag kan niet wor- den gecorrespondeerd.


Uitslag puzzel 1


De oplossing van prijsvraag 1a in Check- point 1-2013 luidt La Vita è Bella. Een exemplaar van de dvd Daar Werd Wat Groots Verricht gaat naar S. Staal uit Leek, H.P.M. Donne uit Eindhoven, A.J. van Wanrooij uit Oosterhout, A.J. Dal- huisen uit Heerhugowaard en S.W. Mui- zer uit Leeuwarden. De oplossing van prijsvraag 1b luidt James Cameron. Een prijzenpakket bestaande uit twee vrij- kaartjes voor de film Zero Dark Thirty en dvd’s van de films The Devil's Double en Take Shelter gaat naar L.J. Fennema uit Stiens, W.A. Bel uit Leerdam, J. Hot- tinga uit Eindhoven, G.H. v.d. Hoeven uit Katwijk en B. Stevens uit Westerbork.


30 APRIL 2013 52


62 63 69 74 81


88 92


1. kledingstuk - 8. op sterven liggen - 16. poriën hebbend - 18. eiergerecht - 19. per- soonlijk voornaamwoord - 21. roofdier - 22. schel - 24. pantoffel - 25. voorzetsel - 26. telwoord - 28. dozijn - 29. opstandeling - 31. in memoriam - 32. plakmiddel - 33. het kiezen - 35. nobel - 37. rivier in België - 39. rekening - 40. vorderen - 42. traagheid - 44. edelman - 45. leesteken - 47. gesloten - 48. maand - 50. van onderen - 51. slee - 53. rijwiel - 56. berg op Kreta - 58. larve van de langpootmug - 62. hoog bouwwerk - 64. vierkant kruisnet - 67. gebak - 69. deel van een schip - 70. Instituut voor Keuring van Elektrotechnische Materialen - 71. jongens- naam - 73. boom - 74. of iets dergelijks - 75. titel - 76. zeer bitter aftreksel - 78. voorzetsel - 80. groente - 81. platina - 82. niet kwaad - 84. vis - 85. jongensnaam - 87. florijn - 88. bijbelse richter in Israël - 90. vermogend - 92. meubelstuk - 93. belem- meren.


Verticaal:


1. heimelijk - 2. voorzetsel - 3. zeehond - 4. pas - 5. plaats in Noord-Brabant - 6. Europa - 7. vaartuig - 9. titel - 10. godin van de dageraad - 11. bloem - 12. slaginstrument - 13. uitroep van benauwdheid - 14. internet- adres van Gibraltar - 15. geen enkel persoon - 17. rag - 20. grondsoort - 22. verhindering - 23. voorjaar - 25. voetbalpool - 27. biervat - 29. snelle loop - 30. gesteente - 32. gepelde gerst - 34. adviesraad - 36. projectieplaatje - 38. tot en met - 39. grappenmaker - 41. naast - 43. rondgang - 44. hoofddeksel - 46. insect - 49. oude vochtmaat - 52. van stro gemaakte pop - 53. jongensnaam - 54. Europeaan - 55. uitgang van de overtref- fende trap - 56. oudste bijbelvertaling - 57. zilverpopulier -58. bijbelse figuur - 59. voeg - 60. schuin toelopend - 61. zakken voor een examen - 63. te eniger tijd - 65. familielid - 66. dorp in de gemeente Coevorden - 68. jongensnaam - 70. smalle ingang - 72. rijtuig - 75. walgvogel - 77. plaaggeest - 79. jon- gensnaam - 82. sterke drank - 83. droog en onvruchtbaar - 85. vliegengaas - 86. wind- richting - 88. bevel - 89. momenteel - 90. par exemple - 91. telegraaf restant.


1


19 20 26 33 40


2 16 21 27 34 41 45 50 53 54 70 75 82 83 89 93 17 84 68 29 19 78 43 76 84 90 77 85 55 64 65 71 56 57 66 72 78 79 86 91 28


35 36 42


46 47 29 37 43


48 49 51


58 67 73 80 87 59 60 68 61 22 3 4 5 6 7 17 23 30 38 44 8 9 18 24 31 39 32 25 10 11 12 13 14 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64