This page contains a Flash digital edition of a book.
BIJZONDERE VORMVAN BUDDYSUPPORT Hulphond voor veteraan met PTSS


Door: Janke Rozemuller Foto: Birgit de Roij


Hoe lief hij er ook uitziet, aaien mag je hem niet. Vigo, een zwarte labrador, is namelijk een hulphond. En het belangrijkste is dat hij een exclusieve band opbouwt met zijn baas. Sinds 19 februari is dat Patrick Kaslander, een veteraan met PTSS. Hij kreeg zijn veteranenhond die dag officieel uit handen van voormalig Commandant der Strijdkrachten generaal b.d. Peter van Uhm.


D


e officiële overdracht van veteranenhond Vigo is tijdens de gezinsbeurs Wegwijs in Utrecht, waar Koninklijke PIT Pro Rege met een stand staat. Deze stichting zet zich


in voor het welzijn van veteranen, militairen en hun thuisfront, onder meer door fondsenwerving waarmee projecten als die van de veteranenhond worden gesteund. Het opleiden van één veteranenhond kost zeven- tot tienduizend euro. Vigo is een van de zeven door Hulphond Nederland opgeleide veteranenhonden. Niet elke hond is hiervoor geschikt, het beest moet een bepaalde gevoeligheid heb- ben waardoor hij signalen herkent. De hond leert zijn baas uit een menigte te trekken als deze een paniekaanval heeft en hem of haar wakker te maken tijdens een herbe- leving in de vorm van een nachtmerrie.


Veelzeggend Voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van


Uhm is gevraagd voor de officiële overdracht van Vigo aan Bosnië- en Afghanistanveteraan Patrick Kaslander. “Sinds 18 april 2008 is er een heel bijzondere band tus- sen Patrick en mij en mijn gezin”, aldus Van Uhm. Op die


Voorzitter Leo Born van stichting Koninklijke PIT Pro Rege (r) en oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm over- handigen veteranenhond Vigo aan Patrick Kaslander en zijn echtgenote Carla.


Actiefolder PIT Pro Rege Het project Veteranenhond is een initiatief van Koninklijke


PIT Pro Rege, die zich samen met Hulphond Nederland en Het Veteranenhuis inzet voor een significante verbetering van het welzijn van zwaar getraumatiseerde veteranen. Het project voorziet in de selectie, aanschaf en training van hulphonden en in het matchen met veteranen die daar baat bij hebben. Ook wordt meegewerkt aan wetenschappelijk onderzoek naar de meest optimale toepassing en inzet van veteranenhonden. Veteranenhond Vigo is de eerste vetera- nenhond die Koninklijke PIT Pro Rege financierde. Via de bijgesloten actiefolder en acceptgiro vragen we u te helpen meer veteranen een hulphond te geven. Help mee!


10


datum reed het voertuig waarin zijn zoon Dennis zat op een bermbom. Algemeen militair verpleegkundige Kas- lander reed achterin dezelfde colonne. “Patrick kón daar Mark Schouwink en mijn zoon gewoon niet redden, want ze waren op slag dood. Maar Patrick heeft daar het leven gered van de twee zwaargewonden”, aldus de generaal b.d. “Door wat daar is gebeurd, is misschien bij Patrick even de emmer overgelopen.” De aanwezigheid van Kaslander op de redelijk drukke beurs is veelzeggend, eerder meed hij zulke plekken. “Vigo brengt me heel veel rust en veiligheid”, vertelt de nog actief dienende veteraan. “Hij filtert wat belangrijk is en wat niet. Ik hoef zelf dus niet meer overalert te zijn.” Die ervaring deelt hij met John Kunstman, een Libanon- veteraan die er dankzij zijn veteranenhond Teddy weer op uit durft en ook op de beurs is. “Teddy heeft mij geso- cialiseerd”, aldus Kunstman. Zijn door hem zelf aange- schafte labradoodle werd vorig jaar zomer al gepresen- teerd en is daarmee de allereerste veteranenhond van Nederland.


www.veteranenhond.nl APRIL 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64