This page contains a Flash digital edition of a book.
PIETER VAN DER BURGH EN GERARD HILLENAAR VOCHTEN IN MEI 1940 RONDOM DEN HAAG Strijd om de residentie


Beiden waren betrokken bij het strijdgebied rondom Den Haag in mei 1940. En allebei namen ze con- tact op met de redactie naar aanleiding van een artikel in Checkpoint over die meidagen. Pieter van der Burgh (93) reageerde op een beschrijving van een gevecht bij de molen bij Overschie. En Gerard Hillenaar (92) gaf gehoor aan een oproep aan meidagenveteranen om toch vooral te blijven vertellen over hun oorlogsverhalen. Hij is vermoedelijk de laatste ooggetuige die prins Bernhard in mei 1940 met een machinepistool op Duitse vliegtuigen zag schieten.


Door: Gielt Algra P


ieter van der Burgh rea- geerde op de beschrijving die meidagenveteraan Jacob Rouwit van een


gevecht bij de molen van Overschie gaf (Checkpoint 3-2012). Bij dat gevecht raakte Rouwit gewond door granaatscherven. Van der Burgh kon zich dat voorval herinneren en bevestigde dat dit waarschijnlijk, zoals Rouwit vermoedde, door eigen vuur kwam. Bijzonder was het vooral omdat ook Rouwit op zijn beurt gereageerd had op het verhaal van meidagenveteraan Paul Moerman (Checkpoint 7-2011). Moerman ver- telde dat hij op 14 mei de verken- ning had uitgevoerd naar de molen, waar dit gevecht zich afspeelde. Het gevecht had een nogal dramatische afloop met relatief veel Nederlandse doden en gewonden. Zo zijn er sinds 2011 dus al drie veteranen die zich dit nog steeds zo duidelijk voor de geest kunnen halen. Eens te meer een duidelijk voorbeeld hoe dramatische gebeurtenissen voor de rest van het leven meegedragen worden. Voor Gerard Hillenaar was het hoofdredactionele commentaar in Checkpoint 3-2012 de reden om te reageren. Daarin stelde de hoofdre- dacteur dat ‘zolang veteranen van de meidagen 1940 in staat zijn om over hun oorlogservaringen te vertellen, wij er in Checkpoint ruimte voor zullen geven.’ Hillenaar diende bij het vierde regiment infanterie en was met zijn eenheid ondergebracht in een leegstaande school in de Ketel-


14 APRIL 2013


straat in Den Haag. Hij onderging daar samen met zijn maten vanaf hun oproep in februari 1940 de gebruikelijke infanterieoefeningen, zoals de schietoefeningen en het bajonetvechten. Naarmate de meimaand naderde, nam de spanning duidelijk toe. Hil- lenaar vertelt hoe ze er in deze dagen op uit werden gestuurd om in de nacht auto’s aan te houden om die te controleren op verdachte perso- nen. Het werd plotseling echt span- nend vanaf 7 mei 1940. De verloven werden ingetrokken en er werd een paleiswacht samengesteld bestaande uit twee sergeanten, een korporaal en negen manschappen. Hillenaar maakte deel uit van deze paleiswacht


voor Huis ten Bosch. Na een kort verblijf op het terrein van het paleis, waar de koninklijke familie verbleef, werden ze ’s avonds weer teruggeroe- pen. Op 8 mei was het echter alweer raak en konden ze weer aantreden bij het paleis. Daar waren toen ook al grenadiers en de helft van hun groep, die daar niet meer nodig was, werd teruggestuurd. Ze hadden ondertus- sen al een behoorlijk gebrek aan slaap toen ze de dag daarop, de dag vóór de Duitse inval, opnieuw hun posities bij het paleis moesten innemen.


Duitse inval Voor Van der Burgh, die in 1938 al in


dienst was gekomen bij het regiment jagers om alvast wat te sparen voor


Pieter van der Burgh (liggend op de voorgrond rechts) met zijn groep tijdens een pauze bij een oefening op de Harskamp in 1939. Foto: privécollectie Pieter van der Burgh


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64