This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Check- point, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 3P01 Heine Hut zoekt foto’s


of informatie van dienst- kameraden dan wel dienst- plichtigen die zijn overleden broer Wietse Hut hebben gekend. Hut (geb. 1947, woonde in Haulerwijk, FR.) is opgekomen in 1966 of ’67 in Ossendrecht. Vanuit hier is hij na zijn opleiding overgeplaatst naar zijn latere legerplaats ’t Harde. Reacties: H. Hut, Slote- maker de Bruineweg 48, 8433 ME Haulerwijk, tel: 06-20139647, e-mail: heine@ziggo.nl.


3P02 Aalt Dokter is op zoek naar Ben en Jo van der Slui(ij)s. Zij woonden in 1964/’65 in de Schoutstraat te IJs- selmuiden. Hij was toen opperwachtmeester bij de Artillerie. Aalt en Willie Dokter hebben vaak op hun kinderen gepast. Reacties: A. Dokter, Hoepelweg 9, 8271 DD IJsselmuiden, tel: 038-3311760, e-mail: a-dokter@home.nl


3P03 H.J. van der Wielen zou graag willen weten of iemand deze foto herkent en hem kan mededelen welk onderdeel en lichting het betreft en op welke kazerne, of plaats deze foto is geno-


men. Reacties: H.J. van der Wielen, Avelingen 71, 3343 EA Hendrik-Ido-Ambacht, tel: 078-6816971, e-mail: f2hhjvdwielen@hetnet.nl


3P04 Het Luchtmacht Mannen- koor zoekt (gewezen) manne- lijke militairen om het koor te versterken en mee te zin- gen. Het koor is toegankelijk voor (gewezen) mannelijke militairen van alle rangen en /of standen. De koorkleding is het DT van de Koninklijke Luchtmacht. Voor informatie zie website www.lmkweb. nl/lid-worden. Reacties: G. Commu, Franklaan 24, 3862 GS Nijkerk, tel: 033- 2457891, e-mail: secretaris@lmkweb.nl


3P05 Marleen Houtman zoekt contact met eenieder die samen met Jan Th. Rui- ter uit Utrecht op Java is geweest (1946-’49), 3-1-AAT C 7 dec div. Ook zoekt zij dhr. Houtskamp (officier/Rot- terdam), Herman Gazenbeek en A. v.d. Hulst (marinier). Reacties: M. Houtman, Wan- veld 18, 3993 SG Houten, e-mail: marleen_houtman@ hotmail.com


3P06 Onlangs is de vader van Bea Moltmaker, Freerk (Frits) Moltmaker (geb. 17 juli


1926), overleden en begra- ven op 14 februari. Moltma- ker heeft in Indië gediend. Hij was bij het 4e Bataljon Regiment Stoottroepen, de commandant was M. Raebel. In de kerk heeft haar zwager een oudere man met een stok gezien die een baret op had met hetzelfde insigne als haar vader. Graag zou zij in con- tact komen met deze man, zij hoopt dat hij haar iets kan vertellen over de Indië-tijd van haar vader. Reacties: B. Moltmaker, M. Nijhoffstraat 114, 1382 TT Weesp, tel: 0294-412652, e-mail: b.moltmaker5@upcmail.nl


3P07 Met de sluiting van de Koninklijke Militaire School in Weert in 2015 komt een einde aan een eeuwenoude traditie van militaire bastions in Limburg. Arthur Hubers en Paul Versteegen grijpen dit moment aan voor het maken van een tv-documentaire. Beide journalisten bereiden een film voor, voor de regi- onale omroep L1. Zij zijn op zoek naar verhalen van militairen die op een van de Limburgse kazernes gelegerd waren. Ook komen ze graag in contact met Limburgse families waar meerdere gene- raties voor de krijgsmacht hebben gewerkt. Wanneer de documentaire wordt uitge- zonden is nog niet duidelijk. Checkpoint houdt u op de hoogte. Reacties: Contact L1 documentaire, e-mail: info@paulversteegenpro- ductions.nl, A. Hubers, tel: 06-43071624.


3P08 Sandra van Dijk zou graag in contact komen met mensen die haar opa Willem/ Wim Rorije hebben gekend in de periode dat hij in Ned.- Indië diende. Rorije diende bij de 2e Divisie Mitrailleur Bataljon. Hij verzorgde koe- riersdiensten per auto/motor op diverse locaties. Hij is 30 juli 1947 met ss Volendam uit Rotterdam vertrokken en teruggekeerd op 13 april met het troepentransportschip


3P09 Deze foto is genomen in aug 1949 in Ned.-Indië, 12 uur, etenstijd, even gezellig aan tafel met Frans v.d. Berg, J. Griethuizen, Kruft en Peeters. Wie kan het zich nog herinneren? Een kopie van de foto kan eventueel toegezonden worden. Reacties: J.H. Pee- ters, Hemelrijk 4, 5961 LT Horst a/d Maas, tel: 077-3983513.


USS General Stuart Heintzel- man in IJmuiden. Van Dijk heeft veel foto’s in haar bezit van haar opa die ze graag wil delen. Reacties: S. van Dijk, tel: 06-53527096, e-mail: vandijk901@gmail.com


3P10 Walter Catz wil graag in contact komen met de reserveofficieren Kamerbeek, Schriever, Onnen, Heineman, Polderman, Sarneel, De Haan, Hilterman, Groeneveld, Nel- son, Roebroek, Ter Steeg, Toornstra, Wittenberns en Koot. Zij zijn op het KIM opgeleid en in 1948 per Zuiderkruis naar Jakarta, Java, gegaan. Zij werkten bij de Verbindingsdienst, de marinemess was in Schom- per. Vlot daarna is Catz overgeplaatst naar marine- vliegkamp Morokrembangan bij Soerabaja (met Catalina- vliegboten en Firefly-jagers). Catz hoopt hen zo mogelijk


APRIL 2013 57


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64