This page contains a Flash digital edition of a book.
Roulatieschema pas-set veteranentenue


De pas-set was eerder al beschikbaar bij ECHOS Home Eindhoven, De Treffer Eindhoven en MDKL Nuth. De komende maanden volgen: MDKL Vught


12 april tot 26 april


ECHOS Home Schaarsbergen 26 april tot 10 mei ECHOS Home Harskamp ECHOS Home Ermelo ECHOS Home Havelte ECHOS Home Rotterdam Bureau VP Den Haag


10 mei tot 24 mei 24 mei tot 7 juni 7 juni tot 21 juni 21 juni tot 5 juli 5 juli


Contact Vi en CAP


Veteranenpas, NS-kaarten, overlijdensberichten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteraneninstituut


Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 0343-474150; fax 0343-474155 e-mail: info@veteraneninstituut.nl


Praat mee op de Facebookpagina van het Veteraneninstituut


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van veteranennieuws, interessante en grappige filmpjes en aanbiedingen voor veteraanpashou- ders? Het Veteraneninstituut (Vi) heeft een Facebookpagina waarop dagelijks nuttige, interessante, maar ook grappige onderwerpen worden gedeeld. Als u zich op de pagina abonneert, ontvangt u deze berichten vrijwel elke dag op uw Facebook- startpagina. Daarnaast is het Vi uiter-


aard zeer benieuwd naar uw reactie op deze berichten. Uiteraard kunt u zelf ook berichten op deze pagina plaatsen. Dus heeft u een interessant bericht, een filmpje, een aankondiging of (foto)verslag van een veteranendag of reünie of alleen een vraag en wilt u dat direct delen met medeveteranen? Word dan lid van de Facebookpagina van het Veteraneninstituut en deel uw nieuws. (JL)


www.facebook.com/veteraneninstituut


Aanstaande Defensie kampioenschappen voor veteranen


Digitale Checkpoint


Veteranen kunnen ook dit nummer van Checkpoint gratis digitaal lezen, net zoals de nummers 1- en 2-2013. Qua inhoud zijn de papieren Checkpoint en de digitale Checkpoint gelijk, maar de digitale versie is verrijkt met filmpjes en geluidsfragmen- ten. Ook kunt u links direct aanklikken. U kunt de digitale editie lezen op uw pc of op een tablet en smartphone met een iOS (Apple) of Android besturingssysteem. Kijk voor meer informatie over hoe u de digitale edities kunt lezen en hoe u de app kunt downloaden op de site van het Veteraneninstituut, www.veteraneninstituut.nl. Niet-veteranen kunnen een betaald abonnement nemen op de digitale versie, maar veteranen kunnen die gratis bekijken. Daarvoor kunt u inloggen met het nummer op uw veteranenpas (registratienummer) en uw postcode. Veteranen die in het buiten- land wonen, kunnen inloggen met hun veteranenpasnummer en hun achternaam, met kleine letters en zonder voorvoegsels. Veteranen in werkelijke dienst hebben nog niet allemaal een veteranenpas. Zij kunnen in de toekomst inloggen met hun peoplesoftnummer. Tot die tijd kunnen zij een tijdelijke code opvragen bij het Vete- raneninstituut, zodat ook zij toegang krijgen tot de digitale Checkpoint. (LvD)


Op korte termijn vinden er drie kampioenschappen plaats waaraan veteranen kunnen deelnemen. Dat zijn de Militaire Kampioenschappen atletiek (22 mei), mountainbike (29 mei) en triatlon (5 juni). De dead- lines voor aanmelden zijn respectie- velijk 1 mei, 8 mei en 15 mei. Meer informatie en aanmelden kan via de website van het Veteraneninstituut: www.veteraneninstituut.nl/activitei- ten/kampioenschappen. Mocht u na het bezoeken van deze websitepagina nog vragen hebben, dan kunt u die stellen via info@veteraneninstituut.nl of tel: 0343-474150. (CC)


Voor vragen van psychische en maatschappelijke aard: Centraal Aanmeldpunt (CAP) van het Veteraneninstituut


tel: 0343-474148 (24 uur per dag) e-mail: zorg@veteraneninstituut.nl


APRIL 2013


51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64