This page contains a Flash digital edition of a book.
PANELONDERZOEK VETERANEN OP DE ARBEIDSMARKT


Veteranen tevreden over loopbaan


Door: Martin Elands en Gielt Algra Foto’s: William Moore


Jaren na de Eerste Wereldoorlog zorgden grote aantallen werkeloze veteranen in diverse landen voor de nodige sociale onrust. Niet voor niets spanden westerse regeringen zich na de Tweede Wereldoorlog extra in om veteranen aan de slag of in de schoolbanken te krijgen. Het zijn inmiddels volstrekt andere tijden, maar moeten we ons met de huidige economische crisis toch niet grote zorgen maken over onze veteranen? Dat blijkt gelukkig niet het geval.


H


et Veteraneninstituut (Vi) heeft Veteranen op de arbeidsmarkt tot het jaarthema van 2013


gekozen. Dit komt tot uitdrukking in de Veteranenlezing 2013 die op 11 april in Madurodam plaatsvond en in uiteenlopend onderzoek om de arbeidspositie van veteranen in beeld te krijgen. Vragen over de positie op de arbeidsmarkt moeten natuurlijk als eerste worden gesteld aan de veteranen die de leeftijd hebben om nog actief te zijn op de arbeids- markt. Daarmee is het Vi eind 2012 begonnen door de vragenlijst ‘Aan het werk na dienstverlaten’ voor te leggen aan het bestaande panel van vredesmissieveteranen. Dit Vete- ranenpanel bestaat uit bijna 2.300 veteranen, van wie de helft bereid was zijn ervaringen en opvattingen te delen. De uitkomsten zijn niet representatief voor alle vredesmissie- veteranen, maar geven wel een waar- devolle indicatie van hoe het hen na dienstverlaten op de arbeidsmarkt is vergaan.


Respondenten Voor de resultaten van de peiling aan


bod komen, is het goed kort in te 22 APRIL 2013


zoomen op de samenstelling van de deelnemers aan deze vierde peiling van het Veteranenpanel. Als gezegd bestaat dit geheel uit vredesmissie- veteranen. Van de ruim 1.100 respon- denten heeft de helft in voormalig Joegoslavië (1991-heden) gediend en een kwart in Libanon (1979-1985). Ook Afghanistan- en Kosovovetera- nen zijn met respectievelijk 12 en 9 procent behoorlijk vertegenwoor- digd. Bij het verlaten van de dienst was 20 procent hoog opgeleid en 40 procent laag opgeleid. Bijna 60 pro- cent van de respondenten was langer dan tien jaar in dienst bij Defensie. Andere kenmerken van de respon- denten zijn zichtbaar in de tabellen 1, 2 en 3.


Werk vinden


Misschien wel de belangrijkste vraag aan de veteranen in het Veteranen- panel was of zij na dienstverlaten nog betaald werk hebben verricht. Dit was bij 79 procent van hen het geval. 17 procent heeft geen werk meer gezocht, bijvoorbeeld omdat er geen financiële noodzaak toe was of genoten werd van het pensioen. Een kleine minderheid van ‘slechts’ 4 procent heeft wel betaald werk


Tabel 1: Huidige leeftijd. Leeftijdsgroepen 20-35 jaar 36-50 jaar 51-65 jaar


66 jaar en ouder


Percentage 10% 33% 52% 6%


Tabel 2: Leeftijd dienstverlaten. Leeftijd


Jonger dan 30 jaar 30-55 jaar


Ouder dan 55 jaar


Percentage 38% 28% 34%


Tabel 3: Reden dienstverlaten. Antwoordmogelijkheden Percentage Dienstongeschikt


Gedwongen ontslag Vrijwillig ontslag


Einde contractperiode


1% 1%


15% 20%


Functioneel leeftijdsontslag 47% Anders


16%


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64