This page contains a Flash digital edition of a book.
Dubbel Check


‘Ik had absoluut niks in de gaten’


Naam en leeftijd: Ronald van den Hurk (54) Rang en functie: Uitzending: Is nu:


Hobby’s: Hekel aan: Beste oorlogsfilm: Valkyrie


dienstplichtig sergeant, stukscommandant TOW Libanon (1980)


docent ROC/Veiligheid en Defensie College Spanje, klussen


liegen, geitenwollen sokken-geneuzel


Of de ervaringen uit Libanon daar nou debet aan zijn of niet: Ronald van den Hurk was op 30 april 1980 ooggetuige van de grootste rellen uit de Nederlandse geschie- denis, maar opmerkelijk genoeg is hij ‘flinke stukken van die film kwijt’.


Door: Jan Schoeman Foto: Birgit de Roij


"I


k ben na de pabo in juli 1979 opgekomen en opge- leid in Ermelo. Omdat ik toen geen gezin of rela-


tie had, was ik vrijwilliger voor de UNIFIL-missie in Libanon en ik ben daarvoor nog aanvullend opgeleid in Assen. Niet dat dit nou veel voorstelde, maar goed. Ik had sowieso niet zo’n duidelijk beeld wat we daar konden


verwachten. Vervolgens ben ik in maart 1980 naar Libanon vertrokken met het idee van een soort backpacken op kos- ten van Hare Majesteit. Eenmaal aange- komen, werd ik als stukscommandant van een TOW (een antitankwapen op een YP-pantservoertuig; red.) ingedeeld bij de Force Mobile Reserve.” Van den Hurk arriveerde in Libanon in een tijd van oplopende spanningen die werden veroorzaakt door het optreden van de door Israël gesteunde militie van majoor Haddad. Toen troepen van Haddad het dorpje At Tiri inna- men, kwam de Force Mobile Reserve inclusief de YP van Van den Hurk in actie. Het werd een gewapende strijd van ruim een week, waarbij door de landmacht voor de eerste en enige keer onder operationele omstandigheden met de TOW werd geschoten. De actie eindigde met de inname van At Tiri door UNIFIL, maar die afloop maakte Van den Hurk niet mee: “Nee, ik had mezelf al eerder als vrijwilliger gemeld om bij de inhuldiging van koningin Beatrix in Amsterdam aanwezig te zijn, en voordat het bij At Tiri werkelijk los- barstte, was ik met een stuk of twaalf andere Unifillers al onderweg naar Nederland.”


Rellen “Ik weet niet of het komt omdat ik vol


zat met gedachten aan At Tiri, maar ik weet me nog maar weinig details te herinneren van de krakersrellen tijdens de inhuldiging. Wij werden vlak bij de Dam opgesteld, maar voor de rest ben ik flinke stukken van die film kwijt. Zo had ik helemaal niet door dat zich complete veldslagen aan het afspelen waren en dat de politie en ME flink


benauwde momenten hebben gekend. Ook van alle overvliegende heli’s, de sirenes en het traangas is me weinig bijgebleven. Pas veel later heb ik op televisie gezien wat zich allemaal heeft afgespeeld, dat er honderden gewon- den waren gevallen en dat er voor vele miljoenen schade was aangericht.” Begin mei keerde Van den Hurk terug naar Libanon, waarna de rest van zijn uitzending zonder veel schokkende gebeurtenissen verliep. “Tsja, en toen was het de medaille, een beetje magere debriefing, afzwaaien en verder sterkte met je been.”


Gedeelde ervaringen


“Ik heb lang niets gedaan met mijn uit- zendervaringen. Het bekende verhaal: druk met gezin en civiele carrière. Die uitzending is pas weer gaan leven toen ik elementen daaruit ben gaan toepas- sen in mijn onderwijs op het ROC. Het is daarbij grappig om te merken dat ik bepaalde ervaringen deel met mijn militaire collega’s die daar ook lesgeven en die kortgeleden nog in Afghanistan zaten. In bepaald opzicht maakt me dat één van hen”, aldus Van den Hurk. “Ik had Libanon niet willen missen en ik heb ook profijt gehad van die uitzen- ding, bijvoorbeeld tijdens sollicitaties. En wat betreft die inhuldiging op 30 april en hoe stom dat misschien ook klinkt: ik stond met m’n neus bovenop de grootste rellen en ordeverstoringen die Nederland ooit heeft meegemaakt en op dat moment zelf had ik daarvan absoluut niks in de gaten.”


APRIL 2013


33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64