This page contains a Flash digital edition of a book.
Draag de fakkel op 4 en 5 mei


De Nationale Herdenking op 4 mei en Bevrijdings- dag op 5 mei zijn belangrijke nationale momenten in Nederland. 85 procent van de bevolking vindt 4 en 5 mei belangrijk en vindt dat herdenken en vieren ook in de toekomst door moeten gaan. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt iedereen om dat te laten zien door in aanloop naar en op 4 en 5 mei het fakkelspeldje te dra- gen. De fakkel is het symbool voor het herdenken van oorlogsslachtoffers en het vieren van vrijheid. Dit jaar worden er 1,6 miljoen fakkelspeldjes verspreid. Aan alle kinderen uit groep 7 wordt gevraagd de fakkel door te geven aan familie, vriendjes en buren. Bij de Nationale Herdenking op de Dam en op de veertien Bevrijdingsfes- tivals op Bevrijdingsdag zullen fakkelspeldjes worden uitgedeeld. Tal van bedrijven en organisaties zoals bibli- otheken, boekhandels en hotels zullen meedoen aan het uitreiken van de fakkelspeldjes. De fakkel kan gedragen worden op de kleding, maar kan ook digitaal toegevoegd worden aan je profiel op Hyves of Facebook. (MSo)


Bestel de fakkel op www.4en5mei.nl


'Veteranen financieel benadeeld door Defensie'


Bonden en advocaten zijn naar de rechter gestapt omdat volgens hen honderden getraumatiseerde veteranen finan- cieel uitgekleed worden door Defensie. Deze oud-militairen worden gekort op hun militair invaliditeitspensioen (MIP) terwijl er aan hun psychische klachten niks is veranderd. Veteranen met PTSS hebben recht op een MIP, het per- centage werd vastgesteld door artsen van het ABP volgens een keuringsrichtlijn uit 2008. Vorig jaar kregen veel oud- militairen na een herkeuring een lager percentage, waardoor ze soms honderden euro’s per maand moeten inleveren. Ook de hoogte van de schadevergoeding voor de ereschuldrege- ling is afhankelijk van dit percentage. De Bond van Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) heeft voor een groep van 220 militairen de Nationale ombudsman ingeschakeld. De bond wil komen tot een collectieve oplossing om te voorkomen dat de veteranen jarenlang individueel moeten procederen. De BNMO noemt het verlagen van het MIP na herkeuring een bezuinigingsmaatregel van Defensie. Het ministerie ontkent tegenover het Algemeen Dagblad dat er sprake is van een bezuinigingsmaatregel: ‘Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de protocollen betrouwbaar zijn. Daar waar de uitkomsten in relatie tot eerdere keurings- uitslagen uit de pas liepen, is dat met een overgangsregeling gerepareerd.’ (LvD)


Motorrit voor inloophuis de Molenhoeve


Naast het organiseren van de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag Motorrit organiseert de Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders dit jaar ook andere ritten, zoals de Vredesrit naar het Monument voor Vredesmissies in Roermond op de Internationale Dag van


de Vrede (21 september) en een Einde- jaarsrit (26 oktober). De eerste rit van dit jaar is de Voorjaarsrit op 20 april, waarbij het contact met andere vetera- nen centraal staat. Dit jaar staat deze rit in het teken van inloophuis de Molen- hoeve in Veendam. Dit inloophuis


dient als ontmoetingsplek voor vetera- nen waar men terechtkan voor zowel gezelligheid en saamhorigheid als voor hulp. Een mooie plek om extra aandacht te geven en samen voor te rijden. Vanaf hier zal de rit door het mooie Groningse land starten. De rit eindigt bij de Bunker van de Bond van Wapenbroeders waar de deelnemers naar de ruim uitgestalde uitrustingen en bijzondere objecten kunnen kijken en ook weer contact met andere veteranen kunnen hebben. Het is een rit voor en door veteranen, dus komt allen en ondersteun op deze manier een veteraneninloophuis. (MSch)


Kijk voor meer informatie over de stichting en de activiteiten op www.veteranenmotorrijders.nl


De Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders organiseert ook jaarlijks de Nederlandse Veteranendag Motorrit. Foto: William Moore


APRIL 2013 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64