This page contains a Flash digital edition of a book.
Bart Noordzij, Afghanistanveteraan. Werkzaam bij APM Terminals Rotterdam als Execution Manager afdeling Operations. Op de achtergrond de Rotterdamse kade waar de schepen aanmeren.


gezocht, maar dit niet gevonden. Deze respondenten wijten dat vooral aan een slechte arbeidsmarkt of een hoge leeftijd bij dienstverlaten. Goed nieuws is ook dat ruim 80 procent van de veteranen die werk zochten, geen of weinig moeite had- den om een baan te vinden. Vetera- nen die op jonge leeftijd de dienst verlieten, lukte dit meestal via een gewone sollicitatieprocedure (56 procent) of het eigen netwerk (33 procent). De oudere dienstverlaters, die overigens het makkelijkst een baan vonden, maakten vaker gebruik van het eigen netwerk (36 procent) of werden voor een functie gevraagd (34 procent). De 5 procent die aan- gaf veel moeite te hebben (gehad) om werk te vinden, voeren hiervoor


vooral een ongunstige arbeidsmarkt of een minder goede aansluiting op de arbeidsmarkt aan. Het zal in dat opzicht niet verbazen dat veteranen die in een periode met grote werk- loosheid de dienst verlieten, zoals de UNIFIL-veteranen begin jaren tachtig, vaker moeite hadden om een baan te vinden. In tabel 4 wordt duidelijk wie van de respondenten nog altijd betaald werk verricht, waarbij nog niet is gezegd dat de overige veteranen ook werk-


Tabel 4: Betaald werk. Leeftijdsgroepen 20-35 jaar 36-50 jaar 51-65 jaar


Ja


94% 87% 74%


loos zijn. Bijna de helft van de res- pondenten is momenteel werkzaam in de logistiek (17 procent), techniek (11 procent), gezondheidszorg (6 procent) of een managementfunctie (15 procent). Ruim 60 procent van de werkende respondenten ondervindt in zijn werk profijt van zijn uitzen- dervaringen.


Tevredenheid Werk hebben, betekent nog niet


dat je tevreden bent over dat werk. Onderzoek naar ervaringen van Indiëveteranen maakte dat bijvoor- beeld al eerder duidelijk. Duizen- den Indiëveteranen zijn rond 1950 ondersteund bij het vinden van werk of konden door speciale regelgeving terugkeren bij hun oude baas. Lang


APRIL 2013 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64