This page contains a Flash digital edition of a book.
3O04 Op 30 januari jl. is Frederik Willem (Fred) de Rid- der op 87-jarige leeftijd over- leden. De Ridder heeft van 1948 tot 1950 in Ned.-Indië gediend bij 36 AAT. Tot 1980 werd hij jaarlijks opge- roepen en is als luitenant kolonel b.d. van de Aan- en Afvoertroepen afgezwaaid. Correspondentie: fam De Ridder, Fortlaan 22,1405 BP Bussum.


3O05 Op 3 februari jl. is A.C. Peters overleden. Peters was Indiëveteraan. Correspon- dentie: mw A.C. Peters-de Groot, Amaliaplein 38, 6641 CX Beuningen.


3O06 Op 11 februari jl. is Johan Willem Meijer overle- den. Meijer heeft van 1949 t/m 1950 als OVW’er bij VTD A Divisie gediend in Soerabaja, Nederlands-Indië. Hij heeft zijn opleiding in Engeland gevolgd. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede. Cor- respondentie: fam Meijer, Julianalaan 23, 2481 AX Woubrugge.


3O07 Op 25 februari jl. is John Planije uit Voorthuizen overleden. Planije was als dienstplichtige van de Koninklijke Luchtmacht in 1961-’62 werkzaam bij het Commando Lucht- verdediging Nederlands Nieuw-Guinea op Biak en heeft zich nadien altijd bij het land en volk van de Papoea’s betrokken gevoeld. Hij werd 70 jaar. Correspon- dentie: R. Planije-Dijkstra, Händellaan 12, 3781 HT Voorthuizen.


3O08 Op 1 maart jl. is Ger Wijnands overleden. Wijnands heeft van 1960-’61 gediend bij de Zelfstandige Afdeling lichte LuA te Biak, Nieuw-Guinea. Zijn oude sobats Siebe Veenstra, Gerard van Voorn, Gerard Hummel, Rijk van Bochove en Jaap van der Wees hebben tijdens de crematieplechtig-


heid herinneringen aan Wijnands gememoreerd. Inhoudelijk waren het warme woorden over kame- raadschap en vriendschap van meer dan vijftig jaar. Correspondentie: mw Nelly Wijnands-van Buggenum, Beeselseweg 2, 6071 PM Swalmen.


Boeken en tijdschriften 3B01 Aangeboden: de vol-


gende boeken: In de ban van de tropen (Piet Korthuys); Morotai - de bevrijding van de grote Oost en Borneo (C. Giebel); De geschiedenis van 1 Divisie 7 December 1946-1996 (Martin Elands, Richard van Gils en Ben Schoenmaker); Indië vergeet je nooit (Ant. P de Graaff); Je was er niet bij / Amsterdam onderdrukking en bevrijding 1940-1945 (geza- menlijke uitgave van oud- illegale bladen Het Parool, Trouw, Vrij Nederland, De Waarheid in samenwerking met Amsterdam dankt zijn Canadezen). Reacties: Y. Heemskerk, Steven van Rumelaerstraat 33, 3641 CJ Mijdrecht, tel: 0297-288865 of 06-34860059.


3B02 Aangeboden: het boek De tragedie van Nederlands- Indië (Indiëveteraan Ton Aniba). Het boek is te koop voor € 10,- (incl. verzendkos- ten). Reacties: W. Broekme- ijer, tel: 06-52476807.


3B03 Gezocht: het boek Wij waren ingedeeld bij het 4e Bataljon Garde Jagers (H. Hoekstra, 1988, periode Madoera, Oost-Java), tevens gevraagd: stoffen of metalen mouwinsignes. Reacties: H.A. van Dijk, Botreep 358, 3192 PG Hoogvliet, tel: 010-4382252.


3B04 Onlangs verschenen: het boekje Lotgenoten. Een in eigen beheer uitge- geven pocketboekje met inspirerende verhalen en teksten, vol tips voor men- sen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken


in een moeilijke tijd in het leven. Het boekje kan besteld worden bij de auteur, Cambodjaveteraan Siege Postuma, per e-mail: s.postuma@hotmail.com met daarin naam en adres- gegevens en door overma- king van € 12,50 (incl. ver- zendkosten) op Rabobank Gouda, rekeningnummer 34.14.33.683 t.n.v. S. Postuma o.v.v. Lotgenoten.


Diversen 3D01 Gezocht (tegen vergoe-


ding): een marinebaret met anker, om te dragen bij offi- ciële gelegenheden. Reacties: T.M.J. Mäkel, Sluiskade Zuid Zijde 87, 7607 XW Almelo, e-mail: tmj.makel@home.nl


3D02 Gezocht: alles van de Indonesische strijdkrachten in Nederlands-Indië (TNI), emble- men, documenten, uniformen, uitrustingen, burgergebruiks- voorwerpen etc. Ook alles van de Nederlandse troepen in WO II en de naoorlogse jaren. Dit om te gebruiken in het museum De bewogen jaren 1939-1950 in Hooge Mierde. Eveneens gezocht: alles van de oorlogsjaren zowel burger als militair en verzetsartikelen. Het museum is geopend van do t/m zo. Reacties: J. Meulenbroeks (conservator), Museum De bewogen jaren, Floreffe- straat 1, 5095 AV Hooge Mierde, tel: 013-5093133 of 06-22468282, website: www. museumdebewogenjaren.nl


3D03 Gezocht: legerspulle- tjes. Reacties: A.H. Buchner, Strengholtstraat 18, 1971 EC IJmuiden.


3D04 Aangeboden: tinnen sol- daten, plat en rond (30 mm en 54 mm) uit de laatste drie eeuwen. Reacties: H.J. Mul- der, Arnhemse Bovenweg 33/115, 3708 AA Zeist.


3D05 Mariniersvereniging zoekt recreatieruimte. De nog steeds groeiende ver- eniging bestaat uit (oud-) mariniers, waarvan de ver- enigingsavonden ook wor- den bezocht door niet-leden die wel (oud-)marinier zijn. De activiteiten die onderno- men worden zijn o.a. weke- lijks samenkomen, praten, lachen, huilen, herinnerin- gen ophalen en praten over de diensttijd, darten, poolen en kaarten. Zij organiseert familiedagen, motor- en autoritten. Omdat dit soms luidruchtig kan zijn, zoekt zij een ontmoetingsruimte buiten het woongebied. Reacties: K. Sozef, Pomerol- gaard 8, 3206 PK Spijke- nisse, tel: 06-55872214, e-mail: k.sozef@gmail.com


3D06 Gezocht: een petlint Korps Mariniers. Deze pet- linten zaten om de strooien hoeden die de mariniers droegen in de Oost. Reacties: J.H. Kaauw, Zwanenbalg 1319, 1788 ZC Julianadorp, tel: 0223-690823, e-mail: johannes.kaauw@hetnet.nl


3D07 Aangeboden (t.e.a.b.): avondbaadje (marine), maat 54-56. Reacties: W.C. van Kuppeveld, Claudiusdreef 8, 2235 AT Valkenburg, tel: 071-4073523.


3D08 Gezocht (koop of ruil): een zilveren herinneringsspeld van de U-Brigade (Ned.- Indië). Reacties: B.C. Cats, Claudiagaarde 72, 1403 JR Bussum, tel: 035-6913563.


APRIL 2013


59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64