This page contains a Flash digital edition of a book.
VIERING 150-JARIG BESTAAN BRONBEEK


Beginpunt van zorg, erkenning en waardering


Met verschillende sprekers, de presentatie van een boek en de spectaculaire opening van de nieuwe tentoonstelling werd op 19 februari het 150-jarig bestaan van Bronbeek gevierd. Commandant der Strijdkrach- ten generaal Tom Middendorp noemde het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek het beginpunt van zorg, erkenning en waardering voor veteranen.


De bewoners beschermen hun oren tijdens het saluutschot.


Door: Linde van Deth Foto’s: William Moore


O


p 19 februari 1863 opende Bronbeek zijn deuren voor veteranen van het KNIL, op het


voormalig buitenverblijf van koning Willem III. Inmiddels wonen er vete- ranen van alle krijgsmachtdelen op het landgoed. Op 19 februari 2013 werd ’s morgens eerst de traditionele jaarlijkse foto gemaakt van de bewo- ners. ’s Middags stonden er verschil- lende sprekers op het programma. De bewoners zaten natuurlijk op de eer- ste rij en een aantal werd door Com- mandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp rechtstreeks toege- sproken.


Nazorg Middendorp noemde Bronbeek in


zijn toespraak het beginpunt van zorg, erkenning en waardering voor veteranen. “Bronbeek is hét symbool van onze veteranenzorg en van het besef dat we goed voor onze gewonde


De nieuwe expositie over bewoners van 150 jaar Bronbeek.


militairen moeten zorgen, dat we hen niet in de steek mogen laten en dat we onze militaire historie moeten koesteren en gedenken.” De generaal stelde de toehoorders voor aan drie bewoners van Bronbeek die elkaar helemaal gevonden hebben en die dan ook bekendstaan als ‘de drie musketiers’. Dat zijn de 93-jarige Tweede Wereldoorlogveteraan Louis Bernet, de 84-jarige Koreaveteraan Fred Rosdorff en de 82-jarige Indië- en Koreaveteraan Cees Smith. Mid- dendorp vroeg of zij even wilden gaan staan en hij vertelde vervolgens hun verhaal en wat het voor hen betekent om op Bronbeek te wonen. “Dit zijn verhalen die gehoord mogen


worden. Want het zijn deze verhalen van veteranen die onze vrijheid van nu verklaren. Daar hebben deze man- nen een bijdrage aan geleverd. En wie dat doet, verdient de beste nazorg.” Generaal Middendorp mocht ook het eerste exemplaar van het boek 150 jaar Koninklijk Bronbeek in ont- vangst nemen (zie ook pag. 28).


Trofeeën Na de sprekers was het tijd voor de


opening van de nieuwe expositie 150 jaar Bronbeek. Wonen tussen tro- feeën. De bewoners en het publiek stelden zich op voor het hoofdge- bouw, waarna de secretaris-generaal van Defensie Erik Akerboom een saluutschot gaf. Vanaf het dak van het museumgebouw kwamen com- mando’s abseilend naar beneden. Zij openden de deur naar de expositie met een enorme knal. Toen konden bewoners en publiek naar binnen om de expositie te bekijken. In de nieuwe expositie is aan de hand van portretten van Bronbekers het ver- loop van 150 jaar geschiedenis van het militair tehuis te zien.


APRIL 2013 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64