This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


expositie van kunstschilder Rob Hinse uit Bennebroek te zien. Deze kunstzinnige duizendpoot heeft de afgelo- pen jaren het museum in het Fort bij Aalsmeer met zijn schilderwerk verfraaid en evenementen opgeluisterd met muziek. Hij schildert echter niet alleen oorlogsta- ferelen. In de tentoonstelling zal ook ander werk van hem te zien zijn. Geopend: za 11.00-16.00 uur. Entree met


veteranenpas: gratis. CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmu- seum ’40-’45, Aalsmeerder- dijk 460, 1436 BM Aalsmeer- derbrug (Rijsenhout), tel: 0297-530667, website: www.crash40-45.nl


Varia 3V01 Net als vorig jaar is de


Slag in de Javazee ook dit jaar op 27 februari op zeelo- catie 06°00’ Z.B. en 112°05’ O.L. in de Javazee herdacht. Dat meldt Joop Nahuijsen, voorzitter van de Vereni- ging van Overlevenden en Nabestaanden van De Slag in de Java Zee. De vader van Nahuijsen was telegrafist op Hr.Ms. De Ruyter, hij kwam om bij de Slag in de Javazee. Van de herdenkingscere- monie die vorig jaar voor het eerst sinds zeventig jaar op 27 februari werd gehouden op de zeelocatie is een dvd gemaakt. Info: voorzitter Joop Nahuijsen, tel: +31618474797, e-mail: joopnahuysen@ing-rail.com, website: www.imexbo.nl/ slag-javazee-2-von.html


3V02 Sinds 1997 wordt de Slag in de Javazee in de monumententuin van de N.A.Q. Dutch Club te Bris-


56 APRIL 2013


bane, Australië herdacht. Elk jaar is er na afloop van de ceremonie gelegenheid om na te praten onder het genot van een nasi goreng maal- tijd. Zo ook dit jaar, maar nu met een kleine groep geïn- teresseerden. Helaas werd Australië op dat moment geplaagd door cyclonen en Brisbane voelde daar het staartje van, vandaar dat het dit jaar binnen verzorgd werd, wat het toch wel een intiem karakter gaf. Info: Ina Huig, 17 Taylor Street, Bun- damba Qld 4304, Australië, e-mail:


ina_huig@hotmail.com


3V03 Het Utrechts Comité 4 mei-Herdenking nodigt Utrechtse militaire veteranen, jong en oud, hun nabestaan- den en familie uit om deel te nemen aan de dodenher- denking op zaterdag 4 mei 2013 op het Domplein en in de Domkerk. Om ruimte voor deze veteranen te reserveren, eerst om 20.00 uur op het Domplein, waar kransen worden gelegd, en daarna in de Domkerk waar het herdenkingsconcert plaats-


3V05 Onlangs is ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vliegtuigramp die op 16 juli 1957 plaatsvond met de KLM Lockheed Super Constallation PH-LKT Neutron een monument onthuld, waarop alle namen van de slachtof- fers staan vermeld. Dit gebeurde in Mokmer, bij Biak- Papua Barat, in aanwezigheid van twee overlevenden en een aantal nabestaanden van omgekomen bemannings- leden en passagiers. Grote dankbaarheid gaat uit naar de inwoners van Biak en de Koninklijke Marine voor de hulp die de overlevenden hebben ondervonden. Het monument is geplaatst op initiatief van enkele van de tien overlevenden. Info: Hannie de Rijke, Van Oldenbarneveldtstraat 15 hs, 1052 JP Amsterdam, tel: 020-6731546, e-mail: jlsderijke@tele2.nl, website: www.west-papua.nl/bezoekersbijdragen/Neutron/ 2012_Neutronherdenking.htm


vindt, wil het comité graag weten hoeveel veteranen er ongeveer komen. Zij kunnen zich aanmelden via e-mail: c.prins@utrecht.nl of via tel: 030-2861591 of 06-25017728.


3V04 De Stichting Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld, die tot doelstelling heeft het gebouw Hotel de Wereld in


de staat te houden dan wel te brengen zoals dit was op 5 mei 1945 en de begrippen vrede, vrijheid en veiligheid uit te dragen, organiseert jaarlijks een aantal thema- avonden/symposia. Het programma van 2013 is als volgt: op 16 april een thema- avond door: Marnix Krop; 21 mei: Ann Pauwels; 10 juni: Joris Voorhoeve; 27 septem- ber: een symposium over voedsel en in oktober (datum nog vast te stellen): Kees Homan en Paul Ducheine. Info en opgave website: www.hotel-dewereld.nl. Hotel de Wereld, J.Th.L. Tukker, 5 Mei Plein 1, 6703 CD Wageningen, tel: 0317- 484296.


3V06 De in Whangarei, Nieuw-Zeeland, woonach- tige Henri Ruys (82) heeft na zestig jaar alsnog het Nieuw- Guinea Herinneringskruis uit-


gereikt gekregen. Hij kreeg de onderscheiding uit han- den van luitenant-kolonel Herman Verhoef, de militair attaché in Nieuw-Zeeland, omdat hij zestig jaar geleden in Fak Fak, Nieuw-Guinea, een man het leven heeft


gered. De onderscheiding werd hem uitgereikt in aan- wezigheid van veel vrien- den, veteranen, de burge- meester van Whangarei Mor- ris Cutforth en Nederlandse ambassadeur René van Rijn. Reacties: H. Ruys, 63 Fairway Drive, Ramo 0112, Whangarei, New-Zealand, tel: 64.09.4352924.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64