This page contains a Flash digital edition of a book.
Gineco
După completare, vă rugăm să trimiteţi talonul la adresa: cP 67, OP 42, Bucureşti,
fax - 031 425 40 41 sau e-mail - abonamente@pulsmedia.ro. Mulţumim!
ro
Please fill in the blanks and send the form to cP 67, OP 42, Bucureşti,
fax- 031 425 40 41 or email - abonamente@pulsmedia.ro. Thank you!
Talonul se va completa cu majuscule! / Fill in the form with capital letters!
Completaţi pentru a primi gratuit informaţii despre revistele şi evenimentele
Puls Media Network dedicate specialităţii dvs.!
Nume / Name: eeeeeeeeeeeeeeeeee Secţie / Department:: eeeeeeeeeeeeeeee
Prenume / Surname: eeeeeeeeeeeeeeee Funcţia / Function: eeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Specialitatea / Speciality:eeeeeeeeeeeeeee
Cod parafă
adresa / address: eeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Dna / Mrs. e Dl / Mr. e
Localitate / City: eeeeeeeeeeeeeeeee
CNP: eeeeeeeeeeeee
Judeţ / County: eeeeeeeeeeeeeeeeee
Titlu universitar / Title: eeeeeeeeeeeeeee
Cod poştal / Postal Code:eeeeeeeeeeeeee
Specialitate 1 / First speciality:eeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Telefon / Phone:eeeeeeeeeeeeeeeee
 student rezident  medic specialist / specialist Mobil / Mobile:eeeeeeeeeeeeeeeeee
 medic primar / senior doctor
E-mail: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
specialitate 2 / Second speciality: eeeeeeeeeee Dacă mai aveţi alte locuri de muncă, vă rugăm numiţi-le /
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Name other places where you work:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
competenţă / Competence:eeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Adresa de corespondenţă (dacă e alta decât
cea a cabinetului) / Mailing address (if it is different than the office):
Facultatea absolvită / University:.....................................................
Anul absolvirii / Year of graduation: ................................................ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
loc de muncă principal / Main job in:
• Cabinet medical individual / Individual office (practice) Localitate / City:eeeeeeeeeeeeeeeee
• Asociere de cabinete medicale individuale /
Associated offices (practices) Judeţ, Sect. / County: eeeeeeeeeeeeeee
Centru medical privat (reţea) / Private medical center (network)
Angajat / Employee  Angajator / Employer Telefon / Phone: eeeeeeeeeeeeeeeee
Nume cabinet (organizaţie) / Praxis (organization) name: Mobil / Mobile: eeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
!
Data / Date:……………Semnătura / Signature:………………..
Completând acest talon, declar că sunt de acord ca datele mele personale să intre în baza de date a companiei Puls Media Network SRL. Aceasta îşi rezervă dreptul de a prelucra, publica
şi utiliza în scopuri statistice şi de marketing direct informaţiile mai sus menţionate, fără alte obligaţii şi plăţi ulterioare faţă de persoana mea. Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate,
expediate pe adresa Puls Media Network SRL – Electromagnetica Business Park - Cal. Rahovei nr. 266-268, corp 60, etaj 1, Sect. 5, Bucureşti sau CP 67, OP 42, îmi pot exercita, în mod
gratuit, următoarele drepturi: să obţin, o dată pe an, confirmarea faptului că datele mele sunt sau nu prelucrate; să intervin asupra datelor furnizate; să mă opun prelucrării datelor pentru
motive întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particulară. Puls Media Network este înregistrată ca operator la ANSPDCP sub nr. 1766.
By filling this form I agree that my personal data enter into the Puls Media Network’s data base. The company will use this information for statistics and direct marketing actions without any
other obligation and payments to me. Based on a written and dated notification/request, once per year I can obtain the confirmation that my data are processed or not, I can change my
personal data or refuse their use on basis of personal reason. The address is Puls Media Network SRL – Electromagnetica Business Park - Cal. Rahovei nr. 266-268, corp 60, etaj 1, Sect. 5,
Bucureşti or CP 67, OP 42. Puls Media Network is registered as data operator to ANSPDCP with no. 1766.
Revista poate fi citită online la www.pulsmedia.ro începând cu luna ulterioară apariţiei pe piaţă.
One month after the issue on the market of the printed version, the magazine will be published on www.pulsmedia.ro.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com