This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
ginecologie
Tabelul 2. Posibilitatea malignizării tumorilor benigne de ovar
(1,10)
Nr. Tumori benigne ovariene risc de malignizare
1 chisturi seroase 30-50%
2 chisturi pseudomucinoase 8-10%
3 Tumori vegetante şi papilare 28-45%
4 Teratoame ovariene 3-10%
5 Tumori de granuloasă 40-50%
6 arenoblastomul 20-30%
pot fi bănuite tumori estrogeno-secre- plicate cu torsiuni, necrobiză, eclatări, Examenul genital
tante de ovar la femeia adultă, care pro- compresiuni, ce pot conduce la fenome- Clinic, o tumoare de ovar nu se poa-
duc hiperplazii de endometru cu descua- ne de abdomen acut chirurgical; te evidenţia la tuşeul vaginal combinat
mări prelungite şi sporite cantitativ); 8 jena pelvi-abdominală apare mai cu palparea abdominală dacă este sub
8 în perioada de silentium genital şi ales la formele anatomo-clinice volu- 5 cm, iar tumoarea din pelvis devine
în cea peripuberală, tumorile estroge- minoase, însoţindu-se cu senzaţie de palpabilă abdominal când depăşeşte
no-secretante pot determina menarhă disconfort, de greutate, apăsare, iradiere 16 cm diametru. Formaţiunea anexi-
precoce; spre vezica urinară, anus, lombe, coap- ală poate fi uni- sau bilaterală, formă
8 prin hiperplaziile de endometru se; variabilă (rotundă, ovalară, netedă
meno-metroragii sau metroragii juve- 8 polakiuria, disuria, constipaţia, te- sau neregulată, boselată). Consistenţa
nile; nesmele rectale, jena hemoroidală pot poate fi inegală, heterogenă, chistică,
8 tumorile masculinizante de ovar să apară mai ales în cazul tumorilor vo- renitentă sau dură, contur dificil de
pot introduce amenoreea; luminoase de ovar ce induc compresiu- delimitat mai ales în contextul unor
8 în Sd. Stein-Leventhal sau “sindro- nea organelor din vecinătate. mase anexiale neregulate. Consistenţa
mul ovarelor de fildeş sau de porţelan“ depinde de natura formaţiunii tumora-
- spaniomenoreea şi sterilitatea prin 3. Examenul obiectiv le (elastică în cele chistice, dură în cele
anovulaţie; Semnele obiective sunt rare cu excep- solide, inegală în cele multiloculare).
8 la menopauză, astfel de tumori es- ţia tumorilor de ovar voluminoase sau Mobilitatea este prezentă în formaţiu-
trogeno-secretante pot induce după o gigant care pot deforma abdomenul, mai nile chistice sau solide benigne. Între
perioadă variabilă de amenoree apariţia ales la femeile slabe, însoţite de meteo- formaţiunea tumorală ovariană şi cor-
ciclurilor menstruale, a metroragiilor, a rism şi uneori matitate pe flancuri da- pul uterin se interpune un “şanţ” de
hiperplaziilor adenomatoase sau a ade- torită şi ascitei în contextul sindromului delimitare, cu atât mai evident cu cât
nocarcinomului de endometru; Demon-Meigs, asociată cu hidrotorax tumoarea este mai mobilă, mai bine
8 aceste tumori mai pot induce dis- (am exclus din lucrare cancerele de ovar, individualizată. Mişcările imprimate
trofii mamare, leziuni displazice şi can- acestea constituind obiectiv de studiu în uterului la mobilizare nu se transmit
cer de sân; alta expunere). Tumorile voluminoase formaţiunii tumorale ovariene. În ge-
8 durerile sunt necaracteristice în tu- pot determina prin compresiune circu- neral, tumorile ovariene sunt indolore,
morile de ovar, exceptând pe cele com- laţia abdominală colaterală ectaziată cu excepţia celor torsionate, necrobio-
(capul de meduză), hemoroizi, edeme zate, eclatate.
şi varice ale membrelor inferioare. Prin
eventuala ascensionare a diafragmului 4. Complicaţiile
din cauza volumului tumorii de ovar,
tumorilor ovariene
pot determina dificultăţi respiratorii,
dispnee, tulburări de ritm cardiac. Tu- Diverse complicaţii ale tumorilor
morile de ovar virilizante se însoţesc de ovariene pot constitui adeseori pri-
sindroame clinice de defeminizare sau mul element de apelare la consultul
de masculinizare (instalarea amenoreei, specialistului, diagnosticul de tumoa-
hipertrofia clitoridiană, îngroşarea vocii, re ovariană în anumite circumstanţe
hirsutism, atrofia sânilor). fiind o surpriză intraoperatorie. Com-
În guşa ovariană pot apărea semne de plicaţiile mai frecvent constatate sunt:
tireotoxicoză (exoftalmie, tulburări de *torsiunea (supraacut/iritaţia perito-
ritm cardiac, tremurături, agitaţie, in- neală, şocogenă, brusc instalată, stare
Figura 2. Fibrom de ovar pe secţiune somnii, scădere în greutate). generală alterată, hipertoxică; acut/
pag. 180 Vol. 4, Nr. 3 /septembrie 2008
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com