This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
ginecologie
Tabelul 1. Structura şi potenţa relativă a GnRH şi a agoniştilor GnRH
Secvenţa de aminoacizi
compus Potenţă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GnrH 1
pyro
Glu
HIS TrP Ser TYr Gly LeU arG PrO Gly-NH2
4 N-etNH2
4 D-ala
14 D-ala N-etNH2
Triptorelina D-Trp
Leuprolide 15 D-Leu N-etNH2
Buserelin 20 D-Ser N-etNH2
Nafarelin D-Nal N-etNH2
Deslorelin 144 D-Trp N-etNH2
Histrelin 210 D-His N-etNH2
Adaptat după Conn PM şi colab.
Legendă: arG - arginină; Glu - acid glutamic; Gly -glycină; HIS-histidină; LeU-leucină; PrO-prolină; Ser-serine; TrP-tryptophan;
TYr-tyrosină; D- -dextro; NH2-nitrogen + hidrogen (grupare amino); et-ethylamidă; Nal-naphthylalanină
miometrului sub tratament cu agonişti Anterior tratamentului, concentraţia şi scade semnificativ în miometrul nor-
GnRH au ajuns la concluzii contradictorii. receptorilor pentru estrogeni şi proges- mal. Deoarece PR sunt consideraţi mar-
În ceea ce priveşte evoluţia expresiei teron este similară la nivelul celulelor keri ai stimulului estrogenic, această
receptorilor estrogenici sub tratament, miomatoase şi la nivelul miometrului constatare indică persistenţa efectelor
în timp ce unii autori remarcă o reducere normal. Sub tratament se produce o estrogenice la nivelul fibromului, în ciuda
semnificativă
(25)
, alţii
(26)
îi găsesc într- creştere a ER totali, cu o creştere a rapor- reducerii marcate a concentraţiei serice
o concentraţie asemănătoare celei din tului ERα/ERβ la nivelul celulelor mio- a estrogenilor
(24)
. La aceeaşi concluzie se
timpul ciclului menstrual, incriminând matoase mai mare decât cea înregistrată ajunge şi prin analiza nivelurilor estronei
astfel progesteronul ca fiind implicat în în miometrul normal. Concentraţia PR ră- şi estradiolului şi a activităţii sulfatazei
creşterea fibromului uterin. mâne nemodificată la nivelul fibromului sub tratament cu agonişti GnRH. S-a con-
Tabelul 2. Aplicaţiile clinice ale agoniştilor GnRH
Pubertate precoce
endometrioză
Afecţiuni ginecologice şi endocrine
Fibrom uterin
Inducerea ovulaţiei şi prevenirea luteinizării premature
cancer ovarian
cancer de prostată
Afecţiuni oncologice
carcinom endometrial
cancer de sân
pag. 188 Vol. 4, Nr. 3 /septembrie 2008
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com