This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
obstetrică
Coagulopatia din evoluţia
complicaţiilor septice post-partum
Coagulation disorder in the puerperal
septic complications
Carmen Georgescu, Mihai Mitran, Ciprian Pop-Began
Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Panait Sârbu” Bucureşti
Abstract
Objective. The purpose of this study is to 81 cases and bronchopneumonia in 6 cases.
identify by specific evaluation the pregnancies Coagulation disorders registered were: throm-
with haemorragic risk due to inflamatory / in- bocitopenia <100.000/mmc in 328 cases, low
fectious causes. fibrinogen concentration <160 mg/dL in 56
Method. There were investigated 10142 preg- cases, and anemia Hb<g/dL in 412 cases.
nancies with associated pathology, at risk HELLP syndrome was identified in 16 cases.
for haemorragy due to coagulopathy, during Conclusions. Early diagnostic of coagulation
1998-2007. The rate of delivery by cesarean disorders during pregnancy could help to prevent
versus vaginal birth is 23.7 % vs 76.3 %. severe haemorragic complications that could
Results. Infectious syndrome occured in 115 progress to disseminated intravascular coagula-
cases (1,007%): 87 after vaginal delivery and tion and multiple systemic organ failure.
28 after cesarean delivery. After vaginal deli- Keywords: coagulation, haemorrage, septic,
very were registered wound complications in pregnancy, puerperal
Rezumat
Introducere
Obiectiv. Detectarea, prin metode de triaj orientat, a gravidelor cu risc hemoragic ca Sarcina, naşterea şi lehuzia sunt eta-
urmare a unor afecţiuni infecţios-inflamatorii cu scopul de a preveni declanşarea ac- pe fiziologice incomplete, unde facto-
cidentelor sau, în cazul în care acestea s-au produs, efectuarea unui control eficient. rii de risc se sumează multiplelor mo-
Material şi metodă. Lotul studiat este format din 10.142 de gravide care prezentau dificări fiziologice adaptative pentru
patologie asociată sarcinii, cu risc potenţial de tulburare de coagulare cunoscut, în tolerarea allogrefei.
perioada 1998-2007. În lotul studiat, procentul de naşteri pe cale vaginală a fost Mecanismele trombotice şi fibrino-
triplu (76,3%) faţă de cel ce reprezintă naşterile prin cezariană (23,7%). litice se întrepătrund, echilibrul lor
Rezultate. Sindromul infecţios a fost evidenţiat în 115 cazuri (1,007%): 87 după fiind foarte fragil pe un spaţiu de sigu-
naştere spontană şi 28 după naştere prin operaţie cezariană. La naşterea pe cale ranţă extrem de redus.
vaginală, sindromul infecţios a fost reprezentat de complicaţii de plagă în 81 de cazuri La acesta se adaugă întrepătrun-
şi bronhopneumonie în 6 cazuri. derea cu alte sisteme cum ar fi: siste-
Tulburările de coagulare au fost evidenţiate în lotul studiat astfel: trombocitopenie mul kininelor, RAA, sistemul comple-
<100.000/mmc în 328 de cazuri, trombocite între 80 şi 100. 000/mmc - 124 de ca- mentului, metabolismul PG, activarea
zuri, fibrinogen <160 mg/dL - 56 de cazuri, anemie (Hb mai mică 9 g/dL) - 412 cazuri. trombocitului prin injurie, endotoxine,
Potrivit studiului retrospectiv, 16 cazuri pot fi încadrate în sindromul HELLP. hipoxie.
Concluzii. Identificarea precoce a tulburărilor de coagulare poate preveni complicaţiile În sarcină se conturează entităţi
hemoragice grave, care pot evolua spre CID sau MSOF. Cunoaşterea şi prevenirea morbide cu pondere ridicată de risc,
desfăşurării ireversibile a coagulopatiei devine un deziderat actual, când hemoragia cauza etiologică cea mai complexă fi-
continuă să deţină supremaţia între cauzele morbidităţii şi mortalităţii materne ind tulburarea de coagulare, care su-
(1,20% morbiditate şi 51% mortalitate). mează factori generali, locali, dar şi
Cuvinte-cheie: coagulare, trombocitopenie, hemoragie, sepsis, puerperal imprevizibili şi necunoscuţi.
Prin tabloul clinic dramatic care ne-
pag. 146 Vol. 4, Nr. 3 /septembrie 2008
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com