This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
summary
Vol. 4 • Nr. 3 • septembrie 2008
Redacţia şi administraţia:
SC Puls Media Network SRL, Electromagnetica
Business Park, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 60,
etaj 1, axele A-B, bir. 23-60, Sector 5, Bucureşti
Tel.: 031 – 425 40 40, Fax: 031 – 425 40 41
e-mail: office@pulsmedia.ro,
www.pulsmedia.ro; http://gineco.pulsmedia.ro
n
pag.
142
Flash / News
Director General
Maria Mihaela Szerac
OBSTETRICĂ - MATERNAL FETAL MEDICINE
Publisher
alexandra MĂNĂILĂ
TULBURĂRI DE COAGULARE ÎN SARCINĂ ŞI LĂUZIE
eDitor coorDonator
n

Coagulopatia din evoluţia complicaţiilor septice post-partum cristina ION
pag.
146
Coagulation disorder in the puerperal septic complications
reDactor-şef
Dr. Jan andi MarIN
Carmen Georgescu, Mihai Mitran, Ciprian Pop-Began
andi.marin@pulsmedia.ro
reDactor-şef aDJunct
n

Embolia pulmonară maternă în sarcină şi lăuzie
Dr. răsvan cONSTaNTINeScU
pag.
150
Maternal pulmonary embolia during pregnancy and puerperium, comitet eDitorial
BA Riga, Edwige De Campos, Mathias Widode, Keith Fade
acad. Prof. Dr. Virgil aNcĂr
acad. Prof. Dr. Ioan MUNTeaNU
acad. Prof. Dr. Petrache VÂrTeJ
PATOLOGIA ASOCIATĂ SARCINII Prof. Dr. Marian BISTrIceaNU
Prof. Dr. Mihai Georgescu BrĂILa
n

Leptina, în sarcină
pag.
Prof. Dr. Nicolae crIşaN
158
Leptin in pregnancy Prof. Dr. Decebal HUDIţĂ
Carmen Constantinescu, Irina Enăchescu, Cristian Văduva, Alice Văduva
Prof. Dr. corina GĂLeşaNU
Prof. Dr. Bogdan MarINeScU
Prof. Dr. Dimitrie NaNU
n

Colecistita în sarcină, Prof. Dr. Gheorghe PeLTecU
pag.
162
Cholecystitis during pregnancy,
Prof. Dr. Dimitrie PeLINeScU ONcIUL
Prof. Dr. Florin STaMaTIaN
Marius Moga, Ioan Giurgiu
Prof. Dr. Vlad TIca
Prof. Dr. radu VLĂDĂreaNU
n

conf. Dr. Gheorghe BacaLBaşa
pag.
166
Female genital mutilation,
conf. Dr. corin BaDIU
Badreldeen Ahmed, Mandy Abushama, Zahra Ghaffari conf. Dr. Marius MOGa
conf. Dr. anca PĂTraşcU
GENETICĂ
conf. Dr. Manuela rUSSU
conf. Dr. Iolanda BLIDarU
Analiza citogenetică şi consilierea genetică
şef .Lucr. Dr. cătălina POIaNĂ
şef. Lucr. Dr. ruxandra STĂNcULeScU
n

la pacienţii cu sindrom Down
pag.
asist. Univ. Dr. şerban NaSTaSIa
170
Cytogenetic analysis and genetic counseling Dr. adrian TOMa
of patients with Down syndrome,
international boarD
Vasilica Plaiaşu, Gabriela Motei, Florina Nedelea, Elena Neagu, Amalia Costin Prof. Dr. Badreldeen aHMeD
Prof. Dr. Hans-christoph DUBa
INFERTILITATE
Prof. Dr. Valentin FrIPTU
Prof. andrea GeNazzaNI
Ameliorarea fertilităţii cuplului după metroplastia
Prof. Dr. George IaTrakIS,
Prof. Santiago PaLacIOS
n

perhisteroscopică
pag.
Prof. Joseph ScHeNker
174
Improved fertility of couple after the hysteroscopic associate Prof. alex c. VIDaeFF
metroplasty
Prof. Dr. Stefanos zerVOUDIS
M. Niculescu, Luiza Hodovanu, Valentina Dinu, C.Cristescu Director marketinG
anca BUcUr-BeJeNarU
GINECOLOGIE
Director vÂnzări
Tumorile benigne de ovar. Aspecte comparative
Laura FrĂţILeScU
Director evenimente
n

anatomo-clinice, diagnostice şi terapeutice
pag.
Maria IacOB
178
Benign ovarian tumors. Anatomo-clinical, diagnostic,
Director De ProDucţie
and therapeutical aspects Bogdan LaBer
Anca Daniela Brăila, M.G. Brăila, F. Corniţescu, Gilda Cazacu, Director artistic
Elena Vârcan, Verginia Semen Marin, Luminiţa Mihaela Triţoiu, D. Enache
cristian cONSTaNTINeScU
Distribuţie şi abonamente
Mihai GIUVeLea
Mecanismul de acţiune a agoniştilor GnRH în fibromul uterin
abonamente@pulsmedia.ro
n
pag.
186
Effect of GnRH agonists on uterine leiomyomas:
mechanism of action
Alina Ursuleanu
Tipar executat la
Articolele publicate în această ediţie sunt copyright
© 2008 Gineco.ro;
Toate drepturile sunt rezervate
I.S.S.N. 1841-4435
Responsabilitatea asupra conţinutului original al materialelor aparţine în întregime autorilor. Persoanele inter- Revista beneficiază de peer review şi este indexată CNCSIS
vievate răspund de conţinutul declaraţiilor lor, iar utilizatorii spaţiului publicitar, de informaţiile incluse în machete.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com