This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
Tabelul 1. Clasificarea OMS a tumorilor ovariene (1997/2005)
GRUPA DENUMIRE PROCENTE
I Tumori epiteliale comune 65-70%
II Tumori din mezenchin şi cordoanele sexuale 10-12%
III Tumori cu celule lipidice rare
IV Tumori cu celule germinale 15-20%
V Gonadoblastoame rare
VI Tumori cu ţesuturi moi nespecifice ovarului rare
VII Tumori neclasificate rare
Anca Daniela Brăila
1
, M.G. Brăila
1
, F. Corniţescu
2
, Gilda Cazacu
3
, Elena Vârcan
4
,
VIII Tumori secundare (metastatice)
Verginia Semen Marin
5
, Luminiţa Mihaela Triţoiu
1
, D. Enache
6
IX Leziuni distrofice/pseudotumorale
1. UMF Craiova, Spitalul Clinic de Urgenţă Craiova, Clinica II Obstetrică-Ginecologie,
Laboratorul de Anatomie Patologică verse criterii a patologiei distrofice şi
2. UMF Craiova, Spitalul Clinic de Urgenţă Craiova, Clinica I Obstetrică-Ginecologie tumorale ovariene. Consensul a fost
3. Spitalul Clinic de Urgenţă Craiova, UPU-SMURD stabilit de OMS în 1973, clasificarea pro-
4. Alergologie şi Imunologie Clinică - Spitalul Clinic Fundeni Bucureşti pusa de Serov, Scully şi Sobin fiind una-
5. “Dr. Mansour Alorf Medical Center”, Kuweit nim acceptată şi aplicată pretutindeni şi
6. UMF Craiova, Spitalul Clinic de Urgenţă Craiova, Laboratorul de Anatomie Patologică astăzi. Criteriul histo-patologic, sprijinit
mai mult sau mai puţin pe argumentele
embriologice, cât mai ales tipul de leziu-
ne (benignă, la limită –“borderline “, ma-
lignă) constituie avantajele acestei clasi-
ficări, chiar dacă este foarte complexă,
corelaţiile histo-patologice cu tipul de
leziune fiind elementele de bază în sta-
bilirea atitudinii terapeutice şi în conse-
cinţă estimarea şanselor de supravieţui-
re pe criteriul oncologic (tabelul 1).
Din cele 9 categorii se remarcă tumorile
din prima grupă (tumori epiteliale comu-
ne) circa 2/3 din ansamblul tumorilor de
ovar la adult ce regrupează aproximativ
90% dintre cancerele ovariene. Este ca-
tegoria cu cele mai mari riscuri atât prin
prisma incidenţei, cât şi al malignităţii, al
prognosticului funcţional şi vital. Aces-
te tipuri de tumori de ovar au fost intens
Figura 1. Chist pseudomucinos de ovar pe secţiune cu focare hemoragice endochistice
studiate în ultimele decenii tocmai datori- totalul cancerelor de ovar). În prima cate- au o simptomatologie săracă, cu ex-
tă pretării lor la analizele epidemiologice gorie OMS distinge 8 subgrupe histologice, cepţia celor acompaniate de anumite
analitice şi descriptive pe toţi parametrii pentru fiecare subgrupă, exceptând ulti- manifestări: sindroame hormonale (tu-
posibili cu actualele mijloace. Clinicianul mele două, fiind individualizate tipurile de mori cu funcţie endocrină); tumori-gi-
când se confruntă cu o patologie tumo- leziuni-benign, “borderline“, malign (a se gant; tumori complicate cu torsiune şi
rală pelvi-genitală ce pare a ţine de ovar vedea clasificarea OMS 1997/2005 - tipuri necrobioză, hemoragii, compresiuni şi
trebuie să se gândească în primul rând la histologice de tumori epiteliale comune sindroame subocluzive sau ocluzie in-
această categorie şi să acţioneze în conse- de cele 8 subgrupe; 1-10). testinală, uretero-hidronefroză, ascită/
cinţă. După aceeaşi clasificare, la copii (în hidrotorax, spaniomenoree şi sterilita-
primele două decade ale vieţii) predomină 2. Consideraţii te, degenerescenţă malignă în special în
tumorile din grupa IV - tumori cu celule
anatomo-clinice generale
stadiile avansate III/IV.
germinale (15-20% din toate tumorile ova- Din simptome, pot fi menţionate:
riene; 60% din tumorile de ovar ale copi- Din punct de vedere anatomo-clinic, 8 tulburări menstruale (meno- sau
lului şi adolescentei; mai puţin de 5% din tumorile de ovar şi leziunile distrofice menometroragii fără a fi semnificative;
Vol. 4, Nr. 3/septembrie 2008
pag. 179
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com