This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
Tipul investigaţiei radiologice Doza de radiaţii absorbită de făt
radiografie toracică <1 mrad
angiografie pulmonară prin abord brahial 0,02 rad
Flebografia membrelor inferioare
- unilaterală, abdomen protejat 0,05 rad
- unilaterală, abdomen neprotejat 0,3 rad
Scintigrafie pulmonară (perfuzie) 0,01-0,02 rad
Scintigrafie pulmonară (ventilaţie) <0,01 rad
angioscaner spiralat toracic ?
re a unui trombus. Cu toate acestea, în de suspiciune ale EP pentru că acest diagnostic, în special pentru vizuali-
timpul sarcinii, venele iliace sunt frec- examen este invaziv şi nu permite eli- zarea venei cave inferioare. Disponi-
vent dificil de examinat şi trebuie ţinut minarea diagnosticului de EP în cazul bilitatea sa scăzută îi limitează însă
seama de faptul că la femeia gravidă se în care flebografia este normală. utilizarea.
produce (în mod fiziologic) o creştere Imagistica prin rezonanţă magneti- În cazul unei ecografii venoase a
a diametrului venos şi o scădere a flu- că (IRM), realizată pentru detectarea membrelor inferioare cu aspecte nor-
xului sangvin venos. unei tromboze venoase profunde, este male, trebuie realizată o scintigrafie
Nu este recomandată realizarea unei un examen neinvaziv, fără riscuri pen- pulmonară: scintigrafie - perfuzie în
flebografii când sunt prezente semne tru făt şi valoros din punct de vedere caz de radiografie toracică normală
Vol. 4, Nr. 3/septembrie 2008
pag. 153
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com