This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
Rezumat
În cadrul cuplurilor cu tulburări de reproducere, malformaţiile uterine congenitale
sunt mai frecvent cauza de infertilitate decât de sterilitate, împiedicând mai curând
gestaţia decât concepţia.
Fiind cea mai frecventă anomalie congenitală, uterul septat este responsabil de cel mai
ridicat procent de avorturi spontane şi naşteri premature cauzate de patologia uterină.
Pentru că majoritatea uterelor septate sunt asimptomatice, ele sunt depistate
la vârsta adultă, fie accidental, fie cu ocazia investigării cauzelor sterilităţii sau
infertilităţii cuplului.
Având în vedere că tratamentul histeroscopic poate fi aplicat doar în cazul uterului
septat, principala dificultate constă în diferenţierea acestuia de uterul bicorn, în cazul
căruia suprafaţa externă a corpului uterin este divizată impunând intervenţia pe cale
Figura 1. Structura loturilor analizate
abdominală.
Deoarece examenul clinic şi tuşeul vaginal combinat cu palparea abdominală nu
M. Niculescu, Luiza Hodovanu, Valentina Dinu, C. Cristescu
evidenţiază modificări datorită morfologiei externe normale a uterului, este obligato-
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sârbu” Bucureşti
rie folosirea unui protocol de investigaţii care să cuprindă histerosalpingografia, eco-
grafia transvaginală, histeroscopia şi, în cazuri selecţionate şi în funcţie de experienţa
clinicii, laparoscopia.
Metroplastia perhisteroscopică pune la dispoziţie trei metode: secţionarea cu foarfeca
histeroscopică, cu acul monopolar sau electrorezecţia cu rezectoscopul. Nu există
diferenţe semnificative în privinţa rezultatelor diferitelor metode; în general, metoda
folosită depinde de familiaritatea şi experienţa chirurgului cu aceasta.
Deşi rata sarcinii după metroplastia perhisteroscopică este sensibil egală cu cea
obţinută după intervenţiile chirurgicale clasice, o multitudine de avantaje pledează
Figura 2. Motivele internării. Anamneza.
pentru intervenţia endoscopică; metroplastia perhisteroscopică este astăzi proce- Simptomatologie
dura de elecţie în tratamentul septului uterin total sau parţial, refacerea anatomiei
intrauterine normale practicându-se de rutină ori de câte ori această malformaţie este
diagnosticată la o pacientă care se investighează pentru sterilitate sau infertilitate.
Cuvinte-cheie: uter septat, uter bicorn, histerosalpingografie, metroplastie
- uter bicorn - 2,34% (7); - având în antecedentele obstetricale 2
- uter pseudodidelf - 2,34% (5); sau 3 avorturi spontane (acestea au fost în
- uter unicorn - 2,34% (7); general caracteristice: avorturi în trimes-
- uter pseudounicorn - 1,68% (5) - în 2 trul II, care au debutat cu contracţii uterine
cazuri s-a practicat ablaţia hemiuterului şi hemoragii; fătul expulzat a fost totdeau-
rudimentar per Laparoscopic); na viu şi fără malformaţii);
- uter în “H” - 0,67% (2); - urmate uneori de o naştere prematură
Figura 3. Ex .clinic la femeile cu sept uterin
- agenezie uterovaginală (sdr. Rokitanski) şi doar 28% pentru sterilitate I; 7% pentru
a fost în majoritatea cazurilor normal
- 4% (12). În 5 cazuri s-a practicat neocolpo- sterilitate II, care, aşa cum vom vedea în Tuşeul vaginal combinat cu palparea
poieza asistată per laparoscopic (figura 1). continuare, s-au datorat patologiei ovarie- abdominală NU a evidenţiat modificări
Distribuţia pe grupe de vârstă a pacien- ne sau tubare asociate (figura 3). datorită morfologiei externe normale a ute-
telor cu malformaţii uterine congenitale - 28% pentru sterilitate I rului.
arată că majoritatea au vârsta cuprinsă - 7 % pentru sterilitate II care, aşa cum
între 25 şi 40 de ani, cu un vârf la 31 de ani vom vedea în continuare, s-au datorat pa- Protocolul de investigaţii
(figura 2). tologiei ovariene sau tubare asociate.) HSG a stabilit diagnosticul de malforma-
În caz de existenţă a septului vaginal, ţie uterină fără a putea preciza şi tipul aces-
Motivele internării. aceste femei acuzau uneori dispareunie. teia (se ştie că uterul septat se aseamănă
Anamneza. Simptomatologie
Examenul clinic la femeile cu sept ute- radiologic cu cel bicorn, deşi în unele cazuri
rin a fost în majoritatea cazurilor nor- unghiul făcut de cele 2 cavităţi uterine poa-
Pentru că majoritatea uterelor septate mal. te sugera diagnosticul corect) - figura 4.
sunt asimptomatice, ele sunt depistate la Doar în 26 de cazuri (9,8%), ex. valve a a. Uter septat
vârsta adultă, fie accidental, fie cu ocazia evidenţiat modificări semnificative: b. Uter bicorn
investigării cauzelor sterilităţii sau infertili- - în 12 cazuri, sept vaginal longitudinal, c. Uter didelf
tăţii cuplului. care se continuă cu cel cervical; Ex. ecografic transvaginal efectuat ulterior
Astfel, pacientele diagnosticate cu uter - în 8 cazuri, doar sept cervical; la toate pacientele a evidenţiat de asemenea
septat (total sau parţial) s-au prezentat în - în 6 cazuri, doar sept vaginal longitudi- prezenţa malformaţiei uterine, făcând în ma-
principal pentru: nal incomplet în 1/3 superioară a vaginu- joritatea cazurilor (în plus, faţă de HSG) şi di-
- infertilitate (65%); lui. ferenţierea uterului bicorn de cel septat.
Vol. 4, Nr. 3/septembrie 2008
pag. 175
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com