This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
ginecologie
Tumorile benigne de ovar.
Aspecte comparative anatomo-clinice,
diagnostice şi terapeutice
Benign ovarian tumors. Anatomo-clinical,
diagnostic, and therapeutical aspects
Anca Daniela Brăila
1
, M.G. Brăila
1
, F. Corniţescu
2
, Gilda Cazacu
3
, Elena Vârcan
4
,
Verginia Semen Marin
5
, Luminiţa Mihaela Triţoiu
1
, D. Enache
6
1. UMF Craiova, Spitalul Clinic de Urgenţă Craiova, Clinica II Obstetrică-Ginecologie,
Laboratorul de Anatomie Patologică
2. UMF Craiova, Spitalul Clinic de Urgenţă Craiova, Clinica I Obstetrică-Ginecologie
3. Spitalul Clinic de Urgenţă Craiova, UPU-SMURD
4. Alergologie şi Imunologie Clinică - Spitalul Clinic Fundeni Bucureşti
5. “Dr. Mansour Alorf Medical Center”, Kuweit
6. UMF Craiova, Spitalul Clinic de Urgenţă Craiova, Laboratorul de Anatomie Patologică
Abstract
The benign tumors and ovarian dystrophical relapse in the last three decades in all geo-cli-
lesions (pseudo-tumors) have an important matical areas and, unfortunately, especially of
place in gynecological pathology as follows: severe types, in spite of medical achievements
high incidence regardless of the age; the lack and technological progress.
of clinical findings in early stages, and in the The ovarian tumoral pathology is difficult to
same time, the difficulties of early diagnosis; approach clinical and especially therapeuti-
the multitude of anatomo-clinical and micro- cal. The knowledge of anatomo-clinical types,
scopical varieties; the possibilities of malig- benign in the beginning, with a vary potential
nancy no matter what is the embriogenetical of malignisation, is a peremptorial argument
origin and histological variety; the therapeu- in decreasing their incidence for the patients
tic and prognostic implications, by different and society benefit.
biological behavior, impossible to anticipate; a Keywords: benign ovarian tumors, histology
1. Introducere tice datorită comportamentului biologic de dificilă accesibilitatea lor la exami-
Tumorile benigne şi leziunile distro- diferenţiat, imposibil de anticipat; narea clinică, dar şi paraclinică uzuală.
fice (pseudo-tumori) de ovar ocupă un 8 recrudescenţa din ultimele trei de- Acurateţea şi eficacitatea diagnostică în
loc important în patologia ginecologică cenii în toate zonele geo-climaterice ale corelaţie cu cea terapeutică ramâne şi
prin: lumii şi din nefericire mai ales a forme- în prezent apanajul deciziei histo-pato-
8 incidenţa crescută, indiferent de lor grave, contrar achiziţiilor medicale logului, cu implicaţii prognostice nemij-
vârstă; incontestabile şi a progreselor tehnolo- locite. Toate acestea relevă doar parţial
8 sărăcia manifestărilor clinice din fa- gice. complexitatea patologiei tumorale ova-
zele iniţiale şi consecutive dificultăţilor Polimorfismul distrofic/pseudotumo- riene, necesitatea muncii în echipă fiind
de depistare precoce; ral şi tumoral derutant are ca substrat singura garanţie în reducerea morbidi-
8 posibilităţile de malignizare, indife- mozaicul embriologic şi histologic ce ca- tăţii şi a mortalităţii prin patologia tu-
rent de originea embriogenetică şi varie- racterizează originea şi structura gona- morală de ovar.
tatea histologică; delor. Dimensiunile şi localizarea topo- Până în 1970, peste 80 de clasificări
8 implicaţiile terapeutice şi prognos- grafică a gonadelor la femeie fac destul aveau drept obiectiv încadrarea pe di-
pag. 178 Vol. 4, Nr. 3 /septembrie 2008
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com