This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
obstetrică
Embolia pulmonară
maternă în sarcină şi lăuzie
Maternal pulmonary embolia
during pregnancy and puerperium
BA Riga, Edwige De Campos, Mathias Widode, Keith Fade
C.H.C., France
Abstract
Pulmonary embolia during pregnancy and post examinations with ultrasonic venography of the
partum represent one of the causes of maternal lower limbs and/or pulmonary scintigraphy be-
mortality during this period. It is estimated that ing the investigations of choice.
the risk of thromboembolic disease during preg- The treatment of pulmonary embolia during
nancy is 1 : 1000 to 1 : 2000 pregnancies. This is pregnancy rests on heparin, coumarin being
explained by the changes in the physiology and strictly contraindicated due to the risk of fetal
biology of coagulation factors and fibrinolysis. malformation. Low molecular weight heparin is
The risk is increased in women aged more than not currently used during pregnancy but initial
35, the presence of a past history of thromboem- data in the literature suggests that they may be
bolic disease, hereditary or acquired thrombo- used during pregnancy without increased risk
philia or delivery by caesarean section. The diag- compared to non-fractionated heparin.
nosis should be confirmed with the same rigor as The indications for anticoagulant prophylaxis
outside pregnancy. No diagnostic examination is remains poorly characterized.
contraindicated in those pregnant, but the diag- Keywords: Pulmonary emboli, Pregnancy, Ve-
nostic strategy should be in favor of non-invasive nous thrombosis,Thrombophilia
Embolia pulmonară (EP) în sarcină Antivitaminele K (substanţele cumarini- te maternă cauzat de boala tromboem-
şi post-partum reprezintă una din cau- ce) nu sunt folosite în tratamentul bolii bolică de la 10 la 100.000 de naşteri, EP
zele de mortalitate maternă în această tromboembolice venoase în sarcina da- fiind a doua cauză de deces
(2)
.
perioadă. torită riscului crescut de embriopatii şi Incidenţa reală a trombozelor venoa-
Diagnosticul EP trebuie certificat fetopatii pe care le pot genera. se profunde şi a EP non-fatale în cursul
cu aceeaşi rapiditate şi acurateţe ca În ceea ce priveşte tratamentul pro- sarcinii şi a perioadei de post-partum
şi în afara sarcinii, toate investigaţiile filactic, acesta este prost codificat în este prost cunoscută. Acest lucru se da-
cu viză diagnostică fiind (cel puţin din patologia obstetricală, ca urmare a torează imposibilităţii de a realiza studii
punct de vedere teoretic) realizabile la dificultăţii de a realiza studii în acest epidemiologice la femeia gravidă care să
femeia însărcinată. sens la femeia gravidă. deceleze în mod sistematic o tromboză
Strategia diagnostică trebuie să ţină venoasă profundă cu ajutorul testelor
seama de eventualele efecte secundare Epidemiologie cu fibrinogen marcat sau al flebografiei.
pe care le pot avea aceste investigaţii frecvenţa bolii tromboembolice Rezultatele publicate în literatură referi-
asupra fătului (radiaţii, injecţii cu sub- în sarcină şi post-partum toare la incidenţa bolii tromboembolice
stanţe ce conţin iod). Intr-un studiu american realizat de în cursul sarcinii sunt variabile în funcţie
Tratamentul EP în cursul sarcinii se ba- KAUNITZ, HUGHES, GRIMES pe 2475 de de populaţia studiată (număr de gravi-
zează pe utilizarea heparinei cu masă mo- decese materne, autorii au constatat că de, risc crescut în anumite maternităţi)
leculară mare (heparina nefracţionată). EP reprezintă una din primele cauze de şi de mijloacele diagnostice utilizate
Cu toate acestea, studii recente sus- mortalitate maternă. EP este responsa- (numai diagnostic clinic sau/şi confir-
ţin ideea utilizării heparinei cu masă bilă de 11% din decese
(1)
. Un studiu mai mare printr-un examen complementar).
moleculară mică la femeia însărcinată. recent raportează un nivel de mortalita- Totuşi, 2 studii au evaluat frecvenţa bolii
pag. 150 Vol. 4, Nr. 3 /septembrie 2008
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com