This page contains a Flash digital edition of a book.
Hoe je kijkt,


Hoe je kijkt,


bepaalt wat je ziet


bepaalt wat je ziet


Geen twee zaken zijn exact hetzelfde. Het beoordelen van een kwestie mag nooit routine worden en vraagt om een onafhankelijke geest. Om analy- tisch èn vooral vernieuwend denken. Nuttig èn noodzakelijk voor wie weet hoe wispelturig Vrouwe Justitia kan zijn. Aan ons de opdracht om bij elke zaak met heldere inzichten te overtuigen. Wij doen dat voor overheden, non profi t organisaties en bedrijfsleven. Pels Rijcken Bron van inzicht


www.pelsrijcken.nl www.pelsrijcken.nl


Geen twee zaken zijn exact hetzelfde. Het beoordelen van een kwestie mag nooit routine worden en vraagt om een onafhankelijke geest. Om analy- tisch èn vooral vernieuwend denken. Nuttig èn noodzakelijk voor wie weet hoe wispelturig Vrouwe Justitia kan zijn. Aan ons de opdracht om bij elke zaak met heldere inzichten te overtuigen. Wij doen dat voor overheden, non profi t organisaties en bedrijfsleven. Pels Rijcken Bron van inzicht


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56