This page contains a Flash digital edition of a book.
ling en geluid opgenomen. Als die waar- des zouden worden overstegen, moest de aannemer stoppen en maatregelen treffen. Maar we hadden eveneens een streefplafond. Lukte het de aannemer om ook daaronder te blijven, dan lag er een bonus in het verschiet. En dat is ge- lukt. Dat was mede dankzij een mooie innovatie: de Combinatie Leo ten Brin- ke heeft een mobiel geluidsscherm ont- worpen - tegenwoordig wordt dat vaker toegepast, maar toen was dat nieuw. Het scherm werd bij het intrilwerk om de damwand heen gebracht en dat heeft er mede voor gezorgd dat geluidsoverlast voor de omgeving tot een minimum is beperkt.”


Een boodschap, een zender Behalve een zorgvuldige aanpak ver- eiste dit ingrijpende project in een be- bouwde omgeving een zorgvuldig com- municatietraject. Van ‘t Hoog: “We willen de inwoners niet belasten met al- lerlei verschillende boodschappen van verschillende partijen. We werkten met één afzender. Of het nu gaat om digi- tale of schriftelijke informatie, om open avonden of inloopavonden, om infor-


matie van de aannemer of de opdracht- gever, de afzender is altijd: Combiplan Nijverdal. Daarbij houden we constant voeling met de omgeving. Als er bijvoor- beeld meer behoefte is aan geprinte in- formatie naast de digitale, dan zorgen we daarvoor. We houden dus zoveel mogelijk rekening met ieders wensen. Met succes, zo blijkt, want over het al- gemeen zijn de betrokkenen tevreden.


Nationale Tunnel Conferentie


22 en/of 23 mei 2014, Jaarbeurs Utrecht De Tunnelwet is per 1 juli j.l. van kracht gegaan. Hoe werkt deze wet in de praktijk? En hoe zit het met de vei- ligheidseisen, verificatie, asset ma- nagement en renovatie van de niet- rijkstunnels? Kortom, een succesvol tunnelproject binnen handbereik.


Meer informatie:


www.bouw-instituut.nl/bouw/tunnel- veiligheid


Men vindt de communicatie helder en ziet de noodzaak van het project in.” En zo, als alles zo doorgaat, glijdt het spoorweg/rijksweg- en tunnelproject van het Combiplan Nijverdal gladjes naar zijn eindbestemming. Op tijd en binnen budget. Dankzij nauwe samen- werking, heldere communicatie vanuit een gezamenlijke visie - en dat is alles- behalve een tunnelvisie.


onderhoud


wég of


wegonderhoud houd uw weg in conditie ga naar:


36 Nr.3 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56