This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel


Spoortunnel A1 Deventer geplaatst


Begin april is het 1 miljoen kilo wegende dek van de spoortunnel bij A1 Bedrijvenpark Deventer geplaatst. Het 30 meter lange tunneldek werd ingereden met behulp van zogenaamde SPMT’s. Dit soort voertuigen, met wielen die 360 graden kunnen draaien, kunnen onbeperkt in lengte en breedte aan elkaar worden gekoppeld. Met de eigen niveauregeling kunnen lasten worden opgetild.


Eind 2013 zijn damwanden en stalen buispalen geplaatst. Deze zijn bij de plaatsing van het tunneldek vrij gegra- ven en met snijbranders zijn de dam- wanden op de juiste hoogte gebracht. Nadat het dijklichaam weer was opge- bouwd, bouwde Strukton Rail het spoor weer terug.


Veilig kruisen


De weg naar A1 Bedrijvenpark Deven- ter sluit straks direct aan op de afrit De- venter-Oost (afrit 24). De nieuwe tunnel zorgt ervoor dat het verkeer - ook fi et- sers en voetgangers - het spoor bij de Siemelinksweg veilig kan kruisen. In de tunnel komen twee gescheiden weg- helften, met dubbele stroken voor het wegverkeer en een vrijliggend fi ets- en voetpad.


Voorgefabriceerd


Het dek is afgelopen half jaar ter plekke voorgefabriceerd. De tijdelijke stalen palen worden later dit jaar verwijderd. Dan rust het tunneldek op de defi nitie- ve betonnen tunnelwanden. De spoor- tunnel is in opdracht van ProRail en de gemeente Deventer gebouwd door de bouwcombinatie Reef Infra - Colijn - Strukton Infratechnieken. Naar ver- wachting is de tunnel december 2014 gereed.


Meer informatie: www.strukton.nl


Op zoek naar uitdagende projecten?


Royal HaskoningDHV is onafhankelijk, internationaal advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau. Onze 6.500 professionals leveren vanuit 100 kantoren in 35 landen innovatieve en duurzame adviesdiensten.


In de markt van infrastructuur werken wij aan interessante projecten in binnen- en buitenland, variërend van tunnels en bruggen tot complexe wegenvraagstukken. Om goed te kunnen blijven inspelen op de groeiende vraag naar onze diensten, zoeken


wij nieuwe collega’s: n specialisten op het gebied van contractmanagement en SCB n adviseur mobiliteit n adviseur technische installaties in kunstwerken


“Verbreed je horizon bij Royal HaskoningDHV”


Ben jij een professional in infrastructuur die graag werkt aan uitdagende projecten? Kijk dan nu op onze website onder ‘Werken bij’. Daar vind je uitgebreide informatie over de functies en standplaats en kun je direct solliciteren.


royalhaskoningdhv.com Nr.3 - 2014 OTAR O Nr.3 - 2014 TAR 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56