This page contains a Flash digital edition of a book.
Geen tunnelvisie Combiplan Nijverdal


Het ‘Combiplan Nijverdal’ draait om het verleggen van de snelweg N35, die nu nog dwars door het centrum van Nijverdal loopt. Het is een jarenlang, complex project met vele partijen en belanghebbenden, waarbij men ook nog eens te maken kreeg met de nieuwe Landelij- ke Standaard voor tunnels. Een uitdaging die vraagt om vlekkeloze samenwerking van alle partijen, gericht op hetzelfde doel: het project op tijd en binnen budget afronden. Van: Sandra Krens


H


et is bijna klaar. Eind 2014 zal het verkeer zo’n 100 me- ter noordelijker over de nieu-


we N35 rijden die dan, gefl ankeerd door de spoorweg, door de nieuwe Salland- Twentetunnel loopt. Dan zal het verkeer beter doorstromen. En Nijverdal zal voor de inwoners een stuk leefbaarder en veiliger zijn.


32 Nr.3 - 2014 OTAR


Nieuwe tunnelstandaard De twee buizen van de wegtunnel zijn nog in uitvoering, net als de aansluitin- gen van de tunnel op het nieuwe weg- tracé van de N35. Maar de spoortun- nel is al in gebruik genomen. “Het is de eerste gecombineerde weg-spoortun- nel”, vertelt Peter van ‘t Hoog, omge- vingsmanager bij hoofdopdrachtgever


Rijkswaterstaat. “En de eerste waar de nieuwe Landelijke Standaard voor tun- nels wordt toegepast. Het Combiplan is een project dat al heel lang loopt. In 1995 is al besloten de rijksweg 100 me- ter noordelijker te leggen. Daar liep na- melijk de spoorbaan, die breed genoeg was om weg en spoorweg te combine- ren. Toen moesten we een manier vin-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56