This page contains a Flash digital edition of a book.
ideeën, als ze inzien dat je gebruik wilt maken van de know how die aanwezig is. En je staat vaak verbaasd hoeveel dat is! Wat ook bijdroeg, is dat we al- les op de bouwplaats overzichtelijk heb- ben gemaakt. Alles wat je niet nodig hebt, ruim je op. We hebben daar ook iemand voor aangesteld, die de bouw- plaats verder opruimde en zorgde dat alle materialen op tijd aanwezig waren. Op een gegeven moment vorm je zo sa- men een geoliede machine en ontstaat er een heel beheerst proces dat zichzelf als het ware in stand houdt. We werken niet harder, maar slimmer. Zo bouwden we voor de lean-aanpak met twaalf man vier wanden per week en daarna vijf wanden per week met acht man. In to- taal hebben we in dit project 20 tot 30 procent bespaard, zowel op tijd als op kosten!”


Partners in samenwerking Bij het Combiplan Nijverdal zijn veel partijen betrokken, zoals de opdracht- gevers Rijkswaterstaat en ProRail, de aannemers, de gemeente, het water- schap, de provincie. Die partijen moe- ten allemaal samenwerken om met zo


34 Nr.3 - 2014 OTAR


min mogelijk hinder voor de omgeving op tijd en binnen budget het doel te ha- len. Geen sinecure, gezien de verschil- lende taken en belangen, die vooral om een vlekkeloze afstemming vroegen bij de bouw van het station, dat in de open tunnelbak is aangelegd. Zo is Rijkswa- terstaat opdrachtgever voor de wegtun- nel, maar ook voor de onderbouw van het spoor. ProRail is opdrachtgever voor de werkzaamheden aan de spoorlijn en de spoortunnel en stuurde daarnaast de bouw van het station aan. En de ge- meente is verantwoordelijk voor de in- frastructuur rond het station. En dan waren er ook nog vier hoofdaannemers: Van Hattum en Blankevoort, Hegeman Beton- en Industriebouw, KWS Infra en Vialis, die samen de ‘Combinatie Leo ten Brinke’ vormen (Leo ten Brinke was de Nijverdaller die als eerste met idee-


en voor een tunnel kwam). Partnerschap was het codewoord bij die complexe samenwerking. Van ‘t Hoog van Rijks- waterstaat legt uit: “We konden niet ie- dereen één werkwijze opleggen. Neem de toetsen bij systeemgerichte contract- beheersing. Rijkswaterstaat werkt met procestoetsen, ProRail met product- toetsen. Nu hadden we kunnen zeggen dat een systeem leidend was, dan had de andere partij zich moeten aanpas- sen. Maar we kozen liever voor weder- zijds respect voor ieders werkwijze en cultuur. We hebben afgesproken dat ie- der volgens zijn eigen systeem werkt. Ik zal niet verhullen dat het soms moeite kostte, maar we hebben elkaar op deze manier wel gevonden. Onze eerste gro- te mijlpaal was op 1 april 2013, dan zou het spoor worden opengesteld: de trein moest door de tunnel! Om op tijd klaar


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56