This page contains a Flash digital edition of a book.
Grontmij borgt NLCS met InfraCAD Landelijke tekenstandaard voor GWW wint snel terrein


Evert Lans Evert Lans


De Nederlandse CAD Standaard (NLCS) voor civieltechnisch tekenwerk verspreidt zich als een lopend vuurtje. Belangrijkste doelstelling van deze ‘nieuwe’ landelijke tekenstandaard is om meer eenheid in civiele tekeningen te krijgen, zodat de uitwisseling tussen opdracht- gevers en opdrachtnemers efficiënter verloopt. Op deze wijze draagt de NLCS bij aan een kwaliteitsverbetering en kostenbesparing in de gehele keten.


“I


edereen die zich bezighoudt met civieltechnisch ont- werp krijgt te maken met


de NLCS”, stelt Evert Lans, groepslei- der Kunstwerken bij advies- en ingeni- eursbureau Grontmij. “Wij merken dat steeds meer opdrachtgevers de NLCS voorschrijven. Rijkswaterstaat faseert de Richtlijnen Tekeningenverkeer Water- staat (RTW standaard) uit en schrijft de NLCS voor in projecten die op dit mo- ment in de markt gezet worden. Mijn verwachting is dat de NLCS binnen en- kele jaren door iedereen in de civiele sector toegepast zal worden.”


46 Nr.3 - 2014 OTAR


Gedragen door gehele sector Als actieve deelnemer van de project- groep NLCS en de werkgroep objecten is Grontmij nauw betrokken bij de tot- standkoming en doorontwikkeling van de NLCS. Lans legt uit: “De ontwikke- ling van de NLCS is niet over een nacht ijs gegaan. Door de diverse werkgroe- pen en deelnemende partijen met eigen bedrijfsstandaarden is het een enorme klus geweest om tot een breed gedra- gen standaard te komen.”


Lans heeft daarom ook veel vertrouwen in de NLCS standaard: “Het draagvlak


voor de NLCS is enorm. In het uitgebrei- de deelnemersveld bevinden zich over- heidsopdrachtgevers zoals Rijkswater- staat, het Ministerie van Defensie en de Gemeente Rotterdam. Ook ingenieurs- bureaus en bouwondernemingen zijn vertegenwoordigd evenals de kennisin- stituten SBRCURnet, CROW en Stabu. Recent hebben ook ProRail en Movares zich aangesloten en bovendien wordt de standaard ondersteund door de Bouw Informatie Raad (BIR). Met zo’n breed draagvlak kunnen we daarom gerust stellen dat de NLCS wordt gedragen door de gehele sector.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56