This page contains a Flash digital edition of a book.
TROTS OP EEN DUURZAAM PROJECT EEN STUW MET DAMWAND


In Nederland zijn talloze organisaties duurzaam bezig. Ook in de Grond- weg en waterbouw. In ieder uitgave van OTAR zal PEFC een duurzaam houtproduct of project in de spotlight zetten, want duurzaam bezig zijn met hout is goed. Deze keer een project gemaakt van duurzaam geproduceerd eiken.


Dammen, sluizen en stuwen zijn niet weg te denken uit water- land Nederland. Dammen en sluizen zijn vaak duidelijk te zien in het landschap, stuwen vallen meestal minder op. Stuwen zijn waterbouwkundige kunstwerken die als doel hebben het water op te stuwen. Natuurlijk is in Nederland de nodige ken- nis aanwezig over stuwen.


Waterschappen zijn meestal de opdrachtgevers voor het plaatsen of vervangen van stuwen. Natuurlijk wordt daarbij ook gekeken naar duurzame materialen. Voor Waterschap De Dommel werd in Someren een stuw met bijbehorende dam- wand als oeverbescherming geplaatst van duurzaam eiken. Bij de aanbesteding bleek al dat er een strakke planning was. Door de nauwe samenwerking tussen de aannemer en de op- drachtgever kon het PEFC gecertifi ceerde eiken voor de stuw en damwand binnen 12 werkdagen worden geleverd.


Gecertificeerd hout inzetten voor producten en projecten doen we gewoon in Nederland. En daar mogen we best trots op zijn. Het specifi ceren van duurzaam hout in bestekteksten is eenvoudig en de levering ook. Doen dus!


Meer informatie:


gwwhoutimport.nl/projecten en pefcnederland.nl


Nr.3 - 2014 OTAR O Nr.3 - 2014 TAR 45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56