This page contains a Flash digital edition of a book.
Column Maxime Verhagen


GRABBELTON?


Elke keer als er bezuinigd moet worden, gebruikt het Rijk het Infra- structuurfonds als ‘grabbelton’. Zo dichten we het ene gat met het andere gat. Een makkelijke, maar geen verstandige keuze. Door al die grepen in de kas komt er veel te weinig terecht van hoognodi- ge verbeteringen van het wegennet, bruggen, vaarroutes en spoor- verbindingen. Zo doen we onszelf en toekomstige generaties tekort qua economische kracht, duurzaamheid en leefbaarheid.


We weten dat Nederland afhankelijk is van export en doorvoer. Eco- nomisch gezien is dat onze grote kracht, al eeuwenlang. Miljoenen Nederlanders verdienen direct of indirect hun boterham dankzij onze infrastructuur. Ik zie graag dat onze kinderen en kleinkinde- ren daar ook baat van hebben. Dus moeten we vooruit kijken en nu


slimme keuzes maken voor een innovatief, duurzaam infranetwerk.


Want het komt niet vanzelf goed. Nederland is niet af. Goede infra blijft nodig. Want niet iedereen kan thuis werken. Leuk of niet, maar we zullen straks meer auto’s en zwaarder vrachtverkeer zien. Als we niks doen, le- vert dat meer fi les, slijtage en luchtvervuiling op, juist bij steden. Dus moeten we nu maatregelen nemen. Voor- al in steden verbetert de luchtkwaliteit als al dat verkeer effi ciënt doorstroomt op de gemeentelijke, provinciale en snelwegen in en dicht rondom de stad.


Daarom moeten we af van de kortzichtigheid. En het gaat niet alleen om autoverkeer. Er is ook voortdurende infra-inspanning en -investering nodig om goed openbaar vervoer in en tussen steden te garanderen, net als voor goederentransport over water en spoor.


Als we nu bijsturen en duurzamer gaan denken over de toekomst van de volgende generaties Nederlanders, dan geven we tenminste echt iets goeds door.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Nr.3 - 2014 OTAR O Nr.3 - 2014 TAR 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56