This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Dit beleid helpt de Ne JACO GEURTS


Tweede Kamerlid voor het CDA OP DE


ZEEPKIST Tekst: Edith Andriesse


“Het kabinet lijkt het kompas kwijt te zijn als het om de automobilist gaat. De VVD had kiezers beloofd extra te investeren in infrastructuur. Het tegenovergestelde is gebeurd: er is zwaar bezuinigd. Het CDA realiseert zich dat er een beetje geld af moest om de begroting op orde te krijgen, maar zover als het kabinet gaat, willen wij niet gaan. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu lijkt nu wel de pinautomaat van het kabinet-Rutte. Met dit beleid wordt de economie in Nederland om zeep geholpen.”


“Door de miljardenbezuiniging op de in- frastructuur raken de komende tijd heel veel mensen hun baan kwijt, bijvoor- beeld in de transportsector. Het beleid werkt dus averechts. Maar ook de eco- nomie gaat over een aantal jaren scha- de oplopen, te beginnen in 2015, door de toenemende files. Het CDA kiest voor banen in plaats van de bijstand. Juist nu moeten we investeren in we- gen, omdat het rustig is op de weg en er alleen files staan voor het bijstandslo- ket. Maar door het kabinetsbeleid staan we straks, als de economie weer aan- trekt, ook op de wegen weer in de file.”


28 Nr.3 - 2014 OTAR


“Dit kabinet bezuinigt de komende jaren miljarden op het budget voor infrastruc- tuur. Miljarden die we gezamenlijk heb- ben gespaard voor de toekomst van Ne- derland, maar het kabinet heeft dit geld ingepikt. Door dit beleid zal onze econo- mie op de korte termijn harde klappen oplopen, want de files zullen toenemen, zo blijkt uit het KiM-rapport (Kennisinsti- tuut voor Mobiliteitsbeleid, red). Volgens dat rapport zullen de files toenemen als er in het bestaande beleid geen veran- dering komt. Aangezien de agenda van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) al helemaal


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56