This page contains a Flash digital edition of a book.
BEKIJK DE VACATUREBANK OP WWW.OTAR.NL


Damwanden en beschoeiingen


AGENDA


GWW Houtimport Bedrijfsweg 11 3411 NV Lopik Tel.: 0348-55 00 09 verkoop@gwwhoutimport.nl www.gwwhoutimport.nl


VLAAMS INFRA CONGRES 2014


Damwanden en beschoeiingen


24 april, incl. excursie Deurganckdoksluis in de haven van Antwerpen


www.infracongres.be


Profextru Productie B.V. Postbus 122 7770 AC Hardenberg Tel.: +31 (0)523 654 011 info@profextru.nl www.prolock.nl


NATIONALE TUNNEL CONFERENTIE 22 en/of 23 mei 2014, Jaarbeurs Utrecht


Tijdens dit actualiteitencongres komt de top van de over- heid en het bedrijfsleven bijeen om de complexe en dyna- mische materie op het gebied van tunnelveiligheid aan u toe te lichten.


Geluidsschermen


De Tunnelwet is per 1 juli j.l. van kracht gegaan. Hoe werkt deze wet in de praktijk? En hoe zit het met de veiligheidsei- sen, verificatie, asset management en renovatie van de niet-rijkstunnels?


www.bouw-instituut.nl/bouw/tunnelveiligheid TUNNELCONGRES 2014


Redubel bv Postbus 529 3370 BA Hardinxveld-Giessendam Tel.: +31 (0)184 67 68 02 info@redubel.nl www.redubel.nl


Geo-Informatie Systeem


Dinsdag 17 juni vindt het 3e Tunnelcongres plaats, dé jaarlijkse praktijkdag over tunnels in België en Neder- land. Inclusief een bezoek aan de bouw van de Sluiskil- tunnel. Verder aandacht voor Europese ontwikkelingen, TTI, tunnelveiligheid, de plannen voor de Oosterweeltun- nel (PRIMEUR), Rotterdamsebaan en de ervaringen van A4 Delft-Schiedam. OTAR-lezers krijgen 50 euro korting (kor- tingscode OTAR50).


www.tunnelcongres.com Geodirect B.V.


Rendementsweg 20E 3641 SL Mijdrecht Tel.: 0297-769101 info@geodirect.nl www.geodirect.nl


Geokunststoffen


Bonar B.V. Postbus 9600 6800 TC Arnhem Tel: +31 85 744 1300 info@bonar.com www.bonar.com


CROW INFRADAGEN 2014 18 en 19 juni , Hotel Golden Tulip Heerlickheijd van Ermelo De CROW Infradagen is een tweejaarlijks, tweedaags evenement, ontstaan uit de Wegbouwkundige Werkda- gen die werden georganiseerd sinds eind jaren 80. Het programma en het publiek van de CROW Infradagen zijn hoofdzakelijk gericht op technische infrastructuur. Daarnaast komen ook meer algemene, beleidsmatige onder- werpen aan de orde. Thema’s zijn onder andere: construc- ties en asfalt-, beton- en elementenverhardingen, onder- en bovenbouw, ophogingen, geluid, insitu metingen en labora- toriumproeven, ontwerp, beheer en onderhoud, materialen, kabels & leidingen, monitoring. www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen/ crow-infradagen-2014


Groendakdrainage Nr.3 - 2014 OTAR O Nr.3 - 2014 TAR 53


i.s.m. JobTec.nl & WaterJobForum


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56