This page contains a Flash digital edition of a book.
NUMMER 3 - 2014


Maastunnel Rotterdam De Maastunnel, de noord-zuidverbinding in het hart van de havenstad, is toe aan een grootschalige renovatie. Daarnaast moet de tunnel ook worden aangepakt om aan de eisen van de vernieuwde wet Tunnelveiligheid te kunnen voldoen.


Westerscheldetunnel Voor de bouw en exploitatie van deze toltunnel werd in 1998 een over- heids-NV opgericht. Succesvol, want voor de Sluiskiltunnel is eveneens voor een ‘private’ aanpak gekozen.


4 Interview


Jacco Buisman, directielid van Movares, en Melle Holthuis, tunnel- specialist bij Movares zijn blij met de nieuwe wet Tunnelveiligheid. Volgens hen leidt die vooral tot eenduidigheid.


Otar Digitaal


Otar is nu ook digitaal beschikbaar met extra’s als videobeelden, diverse links en achtergrond- informatie, herkenbaar aan dit symbool.


Informatie over Otar Digitaal en abonnementsvormen treft u op www.otar.nl


En verder… KPT van start


18 23


Sluiskiltunnel Zeeuws-Vlaanderen 26 Assetmanagement en tunnelbeheer 30 Tunnel Hondsrugweg Emmen Veilig versus beschikbaar PEFC, duurzaam houtproject NLCS tekenstandaard Red mijn weg-dagen


32 8


Combiplan Nijverdal Een complex project met vele par- tijen en belanghebbenden, waarbij men ook nog eens te maken kreeg met de nieuwe Landelijke Standaard voor tunnels, is bijna klaar. Eind 2014 zal het verkeer over de nieuwe N35 rijden.


40 42 45 46 49


Nr.3 - 2014 OTAR O Nr.3 - 2014 TAR 3


Coverfoto: Sluiskiltunnel, Ton Stanowicki


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56