This page contains a Flash digital edition of a book.
Uitgelicht Nieuw seizoen, nieuwe opleidingen


Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het opleidings- seizoen 2014-2015. De Infra sector blijft niet stil staan en onze opleidin- gen ook niet. We komen in het nieuwe seizoen met een aantal nieuwe en vernieuwde opleidingen voor de Infra sector. Medio mei komt onze nieu- we brochure uit met daar in onder andere de nieuwe opleidingen Uit- voerder Infra, Werkorganisator Infra, Calculator Infra , Werkorganisator / Calculator ondergrondse Netwerken en natuurlijk met het nieuwe oplei- dingsschema.


Vraag nu alvast de nieuwe brochure aan op www.bob.nl onder vermelding van Brochure 2014-2015.


Waaierdeuren Kanaalsluis Gorinchem


Medio april zijn twee sluisdeuren (type waaierdeuren) geplaatst in de Kanaalsluis. Wijma bouwt de waaierdeuren voor Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam.


7-daagse opleiding 25 september, 2, 9 oktober, 6, 13, 20, 27 november 2014 | Regardz La Vie Utrecht


Opleiding Beleidsmedewerker


Verkeer en Vervoer De complete opleiding tot verkeerskundige in uw gemeente


Module Module Module Module Module Module Module


1 2 3 4 5 6 7


Gemeenten en de sturing van verkeer en vervoer Ontwikkelen van een Verkeers- en Vervoersplan Mobiliteit en bereikbaarheid Verkeersveiligheid en verkeersgedrag Verkeer en milieu Burgers en verkeer en vervoer Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving


www.bouw-instituut.nl/verkeerenvervoer


De Kanaalsluis is een onderdeel van het cultureel erfgoed de Nieuwe Hollandse Waterlinie die van 1815 tot februari 1940 de hoofddefensielinie van ons land vormde. Het type waaierdeuren is een bijzonder ontwerp van ir. Jan Blan- ken, inspecteur-generaal van Waterstaat. Een waaierdeur bestaat uit twee aan elkaar gebouwde delen, die draaien in een komvormige inkassing. De delen bestaan uit een punt- deur en een waaier. De waaier is circa 20 procent groter dan de deur. Zij vor- men samen de waaierdeur. De waaierdeur kan naar beide zijden het water keren. Via watertoevoer naar de waaierkas verandert de druk op de deuren zodanig dat deze zowel te- gen de stroom in als met de stroom mee open en dicht ge- draaid kunnen worden.


Meer informatie: www.wijma.com


Verbreed uw kennis op het gebied van Contracting, Cost & Management, Offshore & Infra


• Aanbesteden en Contracteren in de Bouw


• Kostenadviseur Bouw en Infra • Kostendeskundige Infra


CURSUSSEN, POST- HBO EN MAATWERK- OPLEIDINGEN


• Offshore Wind Project Management • Omgevingsmanagement voor Technische projectleiders


www.han.nl/builtenvironment 14162 ADV 87x78 FC.indd 1 38 Nr.3 - 2014 OTAR 15 08-04-14 15:55


Ontwerpwijzer voor fi ets- en


voetgangersbruggen


Bruggenspecialist ipv Delft schreef in opdracht van het CROW een ontwerpwijzer voor fiets- en voetgangersbruggen. Het boek is vanaf heden te bestellen.


Aan de bouw van een brug voor langzaam verkeer gaat een proces van keuzes vooraf. De Ontwerpwijzer bruggen langzaam verkeer geeft de benodigde informatie voor een beargumenteerde keuze. Het boek draait daarbij niet alleen om kennis, maar ook om inzicht. Het boek kost € 72,- ex- clusief btw en is verkrijgbaar via het CROW.


Meer informatie: wwww.crow.nl/342


editie 3e


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56