This page contains a Flash digital edition of a book.
Piet de Jong overleden


Op 27 juli is oud-premier en marineveteraan Piet de Jong overleden. Hij was 101 jaar oud. De Jong ging in 1931 bij de marine en was tijdens de Tweede Wereldoorlog commandant van onderzeeboot O24. Met deze nog niet afgebouwde onderzeeboot slaagde hij erin op 13 mei 1940 naar Engeland uit te wijken. Ook nam hij deel aan enkele gevechten, waarbij de O24 verschillende Japanse en Italiaanse schepen tot zinken bracht. In een inter- view in Checkpoint 4-2015 gaf hij aan goed te weten dat het vaak maar weinig scheelde of hij had de oorlogsjaren niet overleefd. “Ik ben eigenlijk beschoten met alles wat er is, maar altijd mis. Wat dat betreft, heb ik veel geluk gehad.” De Jong werd twee keer onderscheiden met het Bronzen Kruis: in 1940 voor de evacuatie van de O24 naar Engeland en in 1943 voor acties in de Middellandse Zee. Daarnaast ontving hij het Distinguished Service Cross, een met het Bronzen Kruis ver- gelijkbare Britse dapperheidsonderscheiding. Zijn politieke carrière begon in 1959 als staatssecretaris van marine. In de jaren daarna vervulde hij de functies van minister van Defen- sie, minister-president en senator, maar hij bleef bovenal een man van de zee. In een interview in dagblad Trouw ter gele- genheid van zijn honderdste verjaardag zei hij: “Ik heb vele


Piet de Jong, commandant van onderzeebootjager Gelderland, 1958. Foto: ministerie van Defensie


jaren over zee gezworven. Dat doet iets met je. Je vindt daarna de andere kant van de kustlijn een beetje bekrompen.” (MW)


Defensie beoordeelt veteranenbeleid door expertsessies


Defensie beoordeelt het veteranenbeleid 2011-2016 de komende maanden met negen zogenoemde expertses- sies. Tijdens die bijeenkomsten diepen deskundigen het veteranenbeleid van de afgelopen jaren uit, signaleren knelpunten en geven waar mogelijk oplossingsrichtingen aan. De evaluatie begon op 22 januari van dit jaar met een startconferentie op het Veteraneninstituut in Doorn (zie Checkpoint 2-2016). Defensie bekijkt met de evaluatie hoe het veteranenbeleid zich in de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld. De hoofdvraag is hoe doeltreffend en doel- matig het beleid was. Om daarop een goed antwoord te geven, voert een projectgroep de evaluatie uit. De lijst van negen expertsessies kwam mede tot stand op advies van veteranen. Defensie heeft materiedeskundigen gevraagd zich te buigen over onder meer het thuisfrontbeleid, de financierbaarheid van het veteranenbeleid en de manier waarop Defensie omgaat met bijzondere groepen, zoals individueel uitgezonden militairen en reservisten. De Auditdienst Rijk bekijkt de financiële vraagstukken uit de evaluatie. Een onafhankelijke deskundige volgt het proces en velt een eindoordeel over de evaluatie. Het ministe- rie bespreekt de uitkomsten van de expertsessies later dit jaar. Dan wordt ook het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. (KM)


Antipiraterijmissie onder Nederlands commando


Het bevel over het internationale Europese vlootverband voor antipiraterijmissie Atalanta wordt sinds 6 augustus gevoerd vanaf Zr.Ms. Tromp. Voor zijn taak heeft het luchtverdedi- gings- en commandofregat een NH90-helikopter aan boord, een boardingteam van het Korps Mariniers en een reanima- tieteam. Het fregat is de komende vier maanden stafschip en keert daarna terug naar Den Helder. Of Nederland dan opnieuw een schip stuurt voor deelname aan de antipiraterij- missie is nog niet bekend. De marine is al sinds 2008 betrok- ken bij het bestrijden van piraterij. (JR)


Zr.Ms. Tromp vertrok op 20 juli vanuit Den Helder naar de Hoorn van Afrika voor de antipiraterijmissie rond Somalië. Foto: ministerie van Defensie


september 2016 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65