This page contains a Flash digital edition of a book.
Push-ups voor PTSS


In navolging van hun Amerikaanse collega’s posten steeds meer Nederlandse militairen en veteranen filmpjes op Face- book waarin ze zich 22 dagen lang 22 keer opdrukken. Met de online campagne 22 Push-up Challenge willen ze de aan- dacht vestigen op veteranen die hun traumatische ervaringen niet of nauwelijks kunnen verwerken en in het ergste geval zichzelf van het leven beroven. Ook bekende Amerikaanse sterren doen aan de actie mee, zoals zangeres Joss Stone, die onder anderen oprichter van de Eurythmics Dave Stewart en soulzangeres Beverley Knight nomineerde om ook 22 push- ups te doen. In Nederland ging het veteranenechtpaar Erik en Lyanne Paskamp de uitdaging aan, inmiddels hebben veel militairen en veteranen hun voorbeeld gevolgd. Het getal 22 verwijst naar het aantal Amerikaanse veteranen dat volgens een rapport uit 2012 van het Amerikaanse Department of Veterans Affairs dagelijks als gevolg van PTSS zelfmoord pleegt. Uit een meer recent rapport blijkt dat dagelijks gemid- deld 20 veteranen zich van het leven beroven. Volgens een RIVM-rapport pleegden 22 Nederlandse veteranen (in dienst in de jaren 2002-2014) zelfmoord. (JR)


Zangeres Joss Stone doet mee aan 22 Push-up Challenge voor veteranen. Foto: Wikipedia


Lange wachttijd voor hulphond


De wachttijd voor een hulphond voor getraumatiseerde veteranen en hulp- verleners loopt op tot een jaar. De vraag naar speciaal getrainde honden die spanning en angst kunnen signaleren en hun baasjes helpen in het dagelijks leven, overtreft het aanbod. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Algemeen Dagblad onder de stichtingen Hulphond Nederland, KNGF Geleidehonden en BultersMekke. Hulphond Nederland begon in 2012 met het opleiden van honden voor mensen met een posttrau- matische stressstoornis. Inmiddels zijn 25 honden geplaatst, maar in dezelfde periode ontving de stichting tweehon- derd aanvragen. KNGF Geleidehonden plaatste dertig honden in drie jaar tijd,


maar kan in 2016 maar dertien PTSS- honden afleveren. De stichting heeft de wachtlijst voorlopig gesloten. Stich- ting BultersMekke werkt niet met een wachtlijst. Deze stichting traint honden alleen op verzoek van en in samen- werking met het toekomstige baasje en pas op het moment dat de financiering rond is. In totaal zijn er nu zo’n tach- tig PTSS-honden opgeleid. De kosten daarvan, ongeveer € 15.000,- per hond, betalen de stichtingen uit fondsen en donaties. Vanwege het ontbreken van wetenschappelijk bewijs valt een PTSS- hond niet onder de basisverzekering, in tegenstelling tot een hulphond voor blinden en andere fysiek beperkten. (MW)


Foto: Birgit de Roij


Naamgever Madurodam krijgt postuum MWO-kruis


De naamgever van Madurodam, Ridder MWO reserve 2e luitenant George Maduro, heeft postuum de versierselen behorend bij de Militaire Willems-Orde ontvangen. Hij werd al op 9 mei 1946 tot Ridder MWO benoemd van- wege zijn aandeel in de meidagen van de Tweede Wereld- oorlog, maar omdat het om een postume toekenning ging, werd het bijbehorende MWO-kruis nooit uitgereikt aan de familie. Een volle neef van George Maduro kreeg de


versierselen uit handen van ridder MWO majoor Marco Kroon. De uitreiking vond plaats in Madurodam, dat de ouders van George Maduro als oorlogsmonument heb- ben opgericht ter nagedachtenis aan hun zoon. Maduro overleed op 9 februari 1945 in Dachau. De Militaire Willems-Orde is tentoongesteld in een nieuw theater in Madurodam waar het levensverhaal van Maduro wordt verteld. (JR)


september 2016 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65