This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten. Voor volledige agenda reünies zie website www.veteraneninstituut.nl/ontmoeten.


Reünies 7R01 Reünie 3-3-RI. Datum: 7 september 2016. Locatie: Trip van Zoudt- landtkazerne te Breda. Info: A. Mol, e-mail: aacmol@hetnet.nl.


7R02 Reünie SFIR Regi- ment Technische Troepen, voor alle RTT militairen en anderen die in een aan de Technische Dienst gerela- teerde functie op missie zijn geweest in Irak. Datum: 24 september 2016. Locatie: ECHOS-Home De Landing te Schaarsbergen. Info en aanmelding (tot 14 sept): Wim Scheepers, tel: 06-54366657, e-mail: secretaris@vvrtt.nl.


7R03 Reünie 423e Bataljon Infanterie, ook voor nabe- staanden die bij het bataljon gediend hebben (max. 1 introducé). Datum: 6 oktober 2016. Locatie: Trip van Zoudt- landtkazerne te Breda. Info en aanmelding: J.H. Overbeek, W.M. Offringa- laan 44, 2406 JC Alphen a/d Rijn, e-mail: j.overbeek@veteranen.nl, website: ww.423bataljoninf. veteranen.nl.


7R04 Reünie 928e Afd. Lt. Lua Nieuw-Guinea 1962. Datum: 7 oktober 2016. Locatie: Kumpulan Bron- beek te Arnhem. Info en aanmelding (vóór 30 sept, alle bekenden hebben reeds een uitnodiging ont- vangen): Joop de Ruiter, tel: 050-5034550, e-mail: joop. deruiter@hetnet.nl, website: www.nng928.veteranen.nl.


7R05 Reünie OVCISKLu. Datum: 8 oktober 2016. Locatie: Kumpulan Bron- beek te Arnhem. Info en aanmelding: Cor van


58 september 2016


den Bergh, e-mail: contact@ovcisklu.nl, tel: 0313-438008, website: www.ovcisklu.nl.


7R06 Reünie Oud-Nauten, voor alle niet-actief die- nende onderofficieren en officieren voortkomend uit de dienstgroep ODND en voormalige dekdienst van de KM. Datum: 13 oktober 2016. Locatie: Witte Raaf, marine- haven te Den Helder. Info: Tom Boin, e-mail: fam.boin@quicknet.nl. Aanmelding (vóór 21 sept): A.J. Schrama, Hendrik Bas- kenweg 68, 1785 ML Den Helder.


7R07 Reünie Hr.Ms. Fries- land D812, voor de beman- ning die van 1970 tot ’72 aan boord van Hr.Ms. Fries- land was geplaatst. Datum: 14 oktober 2016. Locatie: Witte Raaf, marine- haven te Den Helder. Info en aanmelding (vóór 14 sept): W. Kram, Comman- deursplein 15, 1785 NE Den Helder, e-mail: w.kram@quicknet.nl.


7R08 Reünie LDGB/MB/ VGMRMB. Datum: 19 oktober 2016. Locatie: gebouw de Dukdalf te Den Helder. Info en aanmelding (vóór 30 sept) via website: www.ldgb.nl.


7R09 Reünie RZN, voor alle oud-opvarenden van alle schepen van de KM, ook degenen die nu varen zijn welkom. Datum: 26 oktober 2016. Locatie: Marinekazerne te Amsterdam. Info en aanmelding (vóór 8 okt), e-mail: rznamsterdam@gmail.com.


7R10 Reünie OVW’ers Enge- land-Schotland 1940-1962. Datum: 27 oktober 2016. Locatie: Bernhardkazerne te Amersfoort. Aanmelding: C. van Vliet, Vierwoudstedenmeer 52, 3446 JP Woerden, e-mail: familievanvliet@telfort.nl.


7R11 Reünie mariniers en vlootpersoneel Fak-Fak. Ook zij die zich hierbij betrokken voelen zijn wel- kom. Datum: 29 oktober 2016. Locatie: Handboogschut- terij Houts Welvaren te Hel- mond. Info en aanmelding (vóór 15 okt, bekende adressen krijgen een uitnodiging): J. v.d. Konijnenberg, tel. 0492-534102, e-mail: uitno- digingjos.vd.konijnenberg@ upcmail.nl, C. v.d. Pas, tel. 040-2546872, e-mail: ceesvdpas@upcmail.nl of P. Postma, tel: 026-3612814, e-mail: p.postma75@upcmail.nl.


Herdenkingen en vieringen 7H01 Herdenking gesneu- velde Apeldoornse militai- ren in Ned.-Indië, Korea en Ned. Nieuw-Guinea. Datum: 10 september 2016. Locatie: begraafplaats aan de Soerenseweg te Apel- doorn (aanvang: 14.00 uur). Info: Stichting Indisch Erfgoed, e-mail: info@ indischerfgoed.nl, website: www.indischerfgoed.nl.


7H02 Herdenking Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders in WO II, andere oorlogen en tijdens VN-missies van de Ver- enigde Naties daarna. Datum: 14 september 2016. Locatie: Willibrorduskerk te Waalre (aanvang: 19.00 uur). Info: Stichting Herdenking Brabantse Gesneuvelden, e-mail: secretariaat.shbg@gmail. com, website: www.bra- bantsgesneuvelden.nl.


Tentoonstellingen en musea 7T01 T/m 3 april 2017 is bij het Marinemuseum de tentoonstelling Vaardig met vaart te zien. Aan boord van museumschip Schor- pioen kunnen bezoekers genieten van de bijzondere maritieme kunst van schil- der Arnold de Lange (1968). In de expositie is voor het eerst een groot deel van het oeuvre van De Lange bij- eengebracht. Geopend: ma t/m vr 10.00-17.00 uur, za en zo 12.00-17.00 uur (nov t/m apr ma gesloten). Entree met veteranenpas: gratis. Mari- nemuseum, Hoofdgracht 3, 1781 AA Den Helder, web- site: www.marinemuseum. nl.


7T02 Van 8 september t/m 31 december is de expositie De Goelag. Terreur en wille- keur in de Sovjet-Unie (een productie van Nationaal Monument Kamp Vught) te zien in het Bevrijdings- museum in Groesbeek. Het strafkampsysteem de Goe- lag ontstond onder de Rus- sische tsaren, maar werd berucht onder Jozef Stalin. Miljoenen Russen werden zonder reden opgepakt en naar de kampen gestuurd. Ook duizenden Nederlan- ders, idealistische commu- nisten, naïeve gelukszoekers en SS’ers. Historische foto’s en zeldzame objecten zijn afkomstig uit instellingen uit Tsjechië, Polen en Rus- land. Geopend: ma t/m za: 10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur. Op vertoon van de veteranenpas krijgen twee personen toegang voor € 5,- per persoon. Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944- 1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek, tel: 024-3974404, website: www.bevrijdings- museum.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65