This page contains a Flash digital edition of a book.
Alan Turing De repressie tegenover homoseksu- elen kostte in 1952 Alan Turing zijn reputatie. Hij was de man die de Duitse Enigma-code kraakte waarmee de strijd tegen de Duitse onderzeebo- ten kon worden beslecht. Turing kon wegens ‘daden van grof onfatsoen’ kiezen voor gevangenisstraf of che- mische castratie. Hij koos het laatste. In 1954 kwam hij onder verdachte omstandigheden om het leven door cyanidevergiftiging, officieel door eigen hand. In 1945 was hij nog geëerd met een benoeming tot officier in de Orde van het Britse Rijk. In Groot-Brittannië is, net als in de rest van Europa, de houding tegen- over homoseksuelen in de samenle- ving, en daarmee ook in de krijgs- macht, drastisch veranderd. In 2013 verleende koningin Elizabeth Alan Turing postuum gratie. In datzelfde jaar verscheen een bericht in de Daily Mail waarin prins en officier Harry de met zijn homoseksuele geaardheid gepeste soldaat James Wharton in bescherming nam. Een standpunt waarop parlementariër en minister van Defensie in het schaduwkabinet Jim Murphy reageerde met de woor- den: “Het hele land zal applaudisse- ren voor prins Harry. Onze krijgs- macht moet een reflectie zijn van de samenleving waarvoor het zo hard vecht.”


Don’t ask, don’t tell


De Amerikaanse minister van Defensie Ashton Carter maakte op 30 juni bekend dat de Ame- rikaanse krijgsmacht het beleid met betrekking tot transgenders zal veranderen. Dat betekent dat ook personen die van geslacht veranderen kunnen dienen in de krijgsmacht van de Verenigde Staten. Het grote voorbeeld is kapitein Sage Fox. Als mannelijk lid van de Special Forces diende ze in Irak en na haar verandering van sekse werd ze opnieuw uit- genodigd om in de krijgsmacht te dienen. “Een krijgsmacht die bereid is zijn leven te geven voor het principe van gelijkheid, moet ook leven met dat principe”, aldus Carter. Na de gelijkstelling van homo- seksuelen door president Barack Obama in 2011 was dit de laatste horde die de Verenigde Staten moesten nemen om enigszins in de pas te komen met de rest van de westerse wereld. Het is ook het einde van een vraagstuk waarmee de (krijgsmacht van de) Verenigde Staten meer dan een eeuw hebben geworsteld, een kwestie die meerdere keren een prominente rol speelde in de presidentsverkiezingen.


De praktijk van het voor de krijgsraad brengen en oneervol ontslaan van homoseksuelen begon in 1778 toen George Washington luitenant Frede- rick Gotthold Enslin ontsloeg in verband met een poging tot sodomie. Dit principe werd volgehouden tot 2011. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek deze gang van zaken te onprak- tisch en werd overgegaan tot de zogenoemde blue discharge, een vorm van administratief ontslag. Voor veteranen maakte dit wei- nig verschil. Ook met de blue discharge konden ze geen beroep doen op de rechten van de GI Bill, waardoor zij waren uitge- sloten van gratis medische hulp. Om die reden organiseerde de eerste groep homoseksuele vete- ranen zich al in 1945. Tevergeefs. Paul Camacho, Vietnamveteraan en professor aan de University of Massachusetts, zette zich eind jaren tachtig opnieuw in voor dit probleem en met succes. Op dat moment werden veel homosek- suele veteranen, onder wie ook gedecoreerde Vietnamveteranen, getroffen door de ziekte aids. In 2002 werden zes Amerikaanse militairen vanwege hun seksuele geaardheid ontslagen die dien- den bij het Monterey Defence Language Institute. Het waren mannen die de Arabische taal beheersten, expertise die de Amerikaanse krijgsmacht aan de vooravond van de invasie van Irak niet kon missen. De krijgsmacht schoot in haar eigen voet, en nog wel onder het door president Bill Clinton in 1993 ingevoerde principe don’t ask, don’t tell. Het ‘niet vragen, niet vertellen’ was een compromis van militair socioloog Charles Moskos, een manier om tegemoet te komen aan het verzet van de generale staf. Moskos had er zelf weinig vertrouwen in. In 2011 hakte Obama eindelijk de knoop door, maar in de tussenliggende jaren verloren toch nog 13.000 militairen hun baan als gevolg van hun seksuele geaardheid.


Onderofficier 2e klas Marissa Gaeta van het marineschip USS Oak Hill kust haar verloofde, onderofficier derde klas Citlalic Snell op 23 december 2011. Foto: Wikipedia


20 september 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65