This page contains a Flash digital edition of a book.
Wat neemt u altijd mee in uw plunjebaal?


“Ik neem altijd boeken, klassieke muziek en een draadloze koptelefoon mee. Ook modern klassiek, dus van Händel tot Philip Glass. Figuurlijk vind ik dat je in dit werk altijd aandacht voor je gevoel moet hebben. Ik heb in de loop der jaren gemerkt dat je daar vaak op kunt vertrouwen.”


Wanneer was de plunjebaal een zware last?


“Als ik dat op mijn huidige functie betrek, is het soms best moeilijk. Maar ik moet ook gelijk aan dat nummer van Brigitte Kaandorp denken: Ik heb een heel zwaar leven. Dat is heel relativerend. Als ik dat hoor, moet ik er altijd om lachen, ook om mijzelf trouwens.”


Henk Itzig Heine in zijn werkkamer met zijn plunjebaal. Foto: Karin Stroo


de ‘P’ en eindigt bij de laatste. Om te beginnen is mijn huidige functie van HDP gewoon mooi werk, want je bent voortdurend aan het bouwen aan personeel voor Defensie. Het is vaak complex, met veel belangen en weinig geld. Dat maakt het lastig, dat is het spanningsveld waarbinnen je moet manoeuvreren. Ik vul ook de werkgeversrol in die de minister heeft en samen met mijn grote affiniteit met het personeel levert dat weleens een spagaat op tussen het personele en organisatiebelang.”


Veteranenwet


“Vanaf 2010 ben ik, ook door mijn vorige functie, verantwoordelijk


voor het veteranenbeleid. Ik ben er trots op dat we de Veteranenwet hebben afgeduwd, inclusief een van de belangrijkste uitvloeiselen daarvan, namelijk het Veteranenloket. Ik ben ook trots op het verder ontwikkelen van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, een bijzondere vorm van samenwerkende GGZ-instellingen. Alles met dezelfde focus: de veteraan die hulp nodig heeft. En ik ben er trots op dat we kunnen terugkijken op een groot aantal succesvolle veteranendagen, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de erkenning voor de inzet van veteranen voor Nederland. Vooral gedurende de laatste twee jaar zijn veteranen veel positiever in het nieuws gekomen. We hebben het dus ook steeds meer over veteranen met wie het goed gaat, die maatschappelijk hun plek hebben gevonden. De laatste ontwikkeling is dat er vanuit het bedrijfsleven initiatieven zijn en komen om die erkenning van veteranen te bevorderen.”


Wat zou u er nu in willen stoppen of uit willen halen?


“Eigenlijk niets, want alles wat ik in de krijgsmacht heb gedaan, heeft me iets gebracht wat ik niet meer kwijt wil. Dat betekent ook dat ik nauwelijks negatieve ervaringen heb meegemaakt en dat wil ik wel afzetten tegen mensen die dat wel hebben gehad. Ik heb een uitzending gedaan in Afghanistan en de omstandigheden daar gezien. Daar- door begrijp ik beter dat militairen het vaak bijzonder zwaar hebben gehad. De problemen die ze als gevolg daarvan ervaren zou ik graag uit hun plunjebaal willen gooien, maar ik behoor zelf niet tot die groep.”


Wat moet een militair standaard in zijn plunjebaal meenemen?


“Ik zou iedere militair meer – en in veel gevallen nog meer – mentale weerbaarheid willen meegeven. Ik denk dat daar een van onze grootste kwetsbaarheden zit.”


september 2016


51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65