This page contains a Flash digital edition of a book.
De plunjebaal


HDP SCHOUT-BIJ-NACHT HENK ITZIG HEINE OVER VETERANENBELEID, ZIJN UITZENDINGEN EN HOMOSEKSUALITEIT


‘Marine heeft mij geen strobreed in de weg gelegd’


Schout-bij-nacht Henk Itzig Heine is sinds 2013 de hoogste man op per- soneelsgebied op het ministerie van Defensie en tevens verantwoorde- lijk voor het veteranenbeleid. Ondanks moeilijke dossiers als reorgani- saties in de krijgsmacht en schadeclaims van veteranen, vindt hij zijn topfunctie goed te doen. “Soms is het ook best moeilijk, maar zo’n vraag doet me altijd denken aan dat liedje van Brigitte Kaandorp.”


Door: Fred Lardenoye Marinetraditie


“Ik ben in 1978 direct van de mid- delbare school naar de officiers-


opleiding op het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) gegaan. Voor mij kwamen het KIM en de TU Delft als ver- volgopleidingen in aanmerking. Ik werd aangenomen op het KIM en dat vond ik eigenlijk best wel stoer. Mijn vader zat bij de Marineluchtvaartdienst, dus de marine was geen onbe- kend terrein. Ik mocht wat langer dan gebruikelijk over het praktische deel van de opleiding doen. Aan het eind mocht ik zelfstandig op de brug van een fregat, onder alle omstan- digheden, de wacht lopen. Dat was voldoende motiverend om het vijfde studiejaar af te maken en daarna te beginnen met een loopbaan bij de marine.”


Koude Oorlog


“Het aspect van een serieuze drei- ging speelde in mijn overwegingen


niet zo’n enorme rol. Ik keek in die periode echt niet veel ver- der dan mijn neus lang was. Ik had leuk werk, leuke collega’s, een goed salaris. Niemand kon me wat maken. Wat ik me wel herinner zijn de grote NAVO-oefeningen in Noorwegen en Engeland. Die vond ik allemaal hartstikke mooi, maar ik had niet de leeftijd om het allemaal heel serieus te nemen. Het aantal mensen, de omvang van zulke operaties en de ruime beschikbaarheid van de middelen waren enorm, zeker als je dat vergelijkt met nu. We hadden 24 fregatten, die omvang hebben we nooit meer gezien. De Koude Oorlog is voorbij: we hebben het vredesdividend geïnd. Je kunt nu zeggen: we zijn daar veel te ver in gegaan. Want ook nu zijn er dreigingen die onze way of life in gevaar brengen. De politiek realiseert zich dat ook. De trend van bezuinigen op Defensie is gestopt en stap voor stap gaan we weer omhoog.”


50 september 2016 Falklandoorlog


“Met het afnemen van de omvang groeide de kwaliteit van het mate-


rieel. Je ziet dat fregatten met steeds minder mensen gaan varen. De platformen zijn daar meer op ingericht en tech- nisch gaat het niveau steeds verder omhoog. De motivatie en inhoud van het werk bleven altijd constant in de periode dat ik heb gevaren. Kijk je naar de overgang van de Koude Oorlog naar de vredesoperaties, dan is indirect de Falklandoorlog heel erg belangrijk geweest voor de marine. Die oorlog leidde tot een ongelooflijke professionaliseringsslag. Wij trainen onze fregatten altijd onder leiding van de Britten en door hun oorlogservaringen in de Falklands kwam dat proces op gang en werden wij ook goed voorbereid op onze inzet tijdens de Eerste Golfoorlog in het begin van de jaren negentig.”


Uitzending


“Dat was een idiote tijd, vlak na 9/11. Als ik kijk hoe goed wij onze militairen


nu voorbereiden op een missie en hoe onvoorbereid dat toen gebeurde. Het paste wel bij het moment in die tijd, iedereen was in actie toen. Ik ging kwartier maken voor de fregatten die in het kader van Enduring Freedom werden ingezet en stelde daar verder geen vragen bij. Ik werd gewoon op een toeristenvisum naar Bahrein gestuurd, met een gaspak op mijn rug en een crypto-apparaat. Achteraf gezien niet te ver- gelijken met de situatie nu.”


Hoofd Directeur Personeel “Ik heb een grote affiniteit


met operaties, maar nog iets meer met het personele functiegebied. Mijn loopbaan wisselt af tussen de ‘O’ en


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65